Praktijkproef / Hoe Japanse duizendknoop bestrijden?

Het Nederlandse Probos heeft een rapport over de bestrijding van Japanse duizendknoop gepubliceerd. Het rapport is het resultaat van een praktijkproef met diverse bestrijdingsmethoden op 120 groeilocaties.

In de periode 2012-2017 heeft Probos met 31 terreinbeheerders op in totaal 120 groeilocaties verschillende bestrijdingsmethoden getest. Uit beschikbare kennis en wetenschappelijke literatuur bleek het niet mogelijk om één of meerdere methoden aan te wijzen die in Nederland succesvol zouden zijn bij bestrijding van Aziatische duizendknopen. Door het vermogen zich te vestigen op een zeer uitgebreid scala aan bodemtypes en binnen diverse leefmilieus, heeft duizendknoop het potentieel zich nog veel verder te verspreiden dan tot nu toe het geval is. De soort kan zich zeer snel vegetatief uitbreiden. Door het vroege uitlopen, de snelle lengtegroei en de vorming van een nagenoeg gesloten bladerdek wordt de overige vegetatie geheel overgroeid en op den duur verdrongen.


Per locatie werd één van de onderzochte bestrijdingsmethoden toegepast: afdekken, intensief maaibeheer, chemische bestrijding met glyfosaat, behandeling met Ultima, handmatig verwijderen, of begrazing. Na 4 jaar bestrijding heeft in 2017 de eindmeting plaatsgevonden en zijn alle eindresultaten verwerkt in een rapport en opgenomen op de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

Er wordt zowel ingegaan op de effectiviteit van de methoden om duizendknoop te bestrijden, als de kosten van de bestrijdingsmethoden.

Het rapport kunt u hier downloaden.