Vernieuwde Handleiding De Levende Tuin

De Handleiding De Levende Tuin van de Nederlandse branchevereniging VHG is compleet vernieuwd en flink uitgebreid. Met deze handleiding kan de hovenier zijn klant informeren en enthousiasmeren. Met het concept De Levende Tuin wil VHG laten zien dat naast het genieten van een tuin ook andere maatschappelijke en economische waarden met groen vervuld kunnen worden.
In de eerste versie van de handleiding was het uitgangspunt dat een tuin levend is als aan vijf aspecten aandacht was besteed: bodem, water, dieren, voedsel en energie. Deze elementen vormden de bladen van een bloemlabel. In de vernieuwde versie van het handboek is dit label uitgebreid en aangepast op basis van nieuwe inzichten en informatie uit tal van best practices. Zo is er binnen het nieuwe bloemlabel veel aandacht voor effecten van groen voor de mens, maar ook voor impact op de economie en het klimaat. Deze effecten komen terug in maar liefst 18 thema’s, waaronder water, biodiversiteit, luchtkwaliteit en baten.

Klantgerichte opzet
Waar de oude handleiding vooral gericht was op elementen voor het inrichten van particuliere tuinen, besteedt de vernieuwde handleiding aandacht aan verschillende klantgroepen en hun wensen. Of het nu gaat om groen in de particuliere tuin, de openbare ruimte, in en om bedrijven, scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen.


Voor iedere klantgroep is een mindmap gemaakt die de groenprofessional kan gebruiken in het gesprek met die klant. Deze mindmaps per opdrachtgever zijn een handig hulpmiddel om in een gesprek de meerwaarden van De Levende Tuin en de mogelijkheden toe te lichten.

Inspiratie en tips per thema
In de 18 thema’s zijn antwoorden te vinden op praktische vragen. Zo bevat het thema Water informatie over groene oplossingen om wateroverlast tegen te gaan. Bij menige oplossing snijdt het mes aan meerdere kanten: een zwemvijver vervult een functie als het gaat om bewegen en spelen, maar kan ook gekoppeld worden aan waterberging.

Wetenschappelijke informatie is vertaald naar praktische handreikingen. Ook bevat het boek handige lijsten met functionele beplanting, denk aan planten die goed tegen natte of juist droge omstandigheden kunnen, een top-10 lijst van planten die interessant zijn voor bijen enzovoorts.

www.vhg.org