Pleidooi voor populieren

Op GrootGroenPlus heeft Wim Huijser een nieuw boek gepresenteerd over populieren en toepassingen van deze boomsoort.

Lange rijen populieren – arbor populi – zijn een vertrouwd beeld in het landschap. Maar de icoon van het Nederlandse polderland raakte de afgelopen decennia uit de gratie. Het woord ‘waaibomenhout’ droeg bij aan een slecht imago. Nog maar weinig populieren worden geplant. Inmiddels zijn veel bomen ver over de kaprijpe leeftijd en worden als een veiligheidsprobleem gezien. Oude, inheemse populierensoorten worden een zeldzaamheid.


Toch lijkt de populier in Nederland op een nieuw kantelpunt te staan. Staatsbosbeheer wil de boom terugbrengen in het landschap en het populierenhout gewilder maken. In de Brabantse Meierij, dat een lange populierentraditie kent, is kortgeleden het initiatief Peppelhout gestart. Van populieren worden nog steeds klompen, pallets, papier en biomassa gemaakt, maar tegenwoordig wel in heel andere verhoudingen. Daarnaast wordt gezocht naar hoogwaardiger toepassingen. Is daarmee het tij voor de populier te keren?

In de vorm van ruim dertig boeiende gesprekken volgde Huijser – zowel langs cultuurhistorische lijn als in de opeenvolgende levensfasen – het verhaal van de populier: van stek tot surfplank. Hij sprak met kwekers, (landschaps)architecten, bosbouwers, boomspecialisten, boswachters, terreinbeheerders, wetenschappers, houtverwerkers, boomridders, meubelmakers en beeldend kunstenaars, mensen die zich vanuit verschillende invalshoeken nauw bij de boom betrokken voelen.

Kansen

Op GrootGroenPlus hield Huijser een pleidooi voor meer toepassingen van populieren. „Er zijn helaas vooroordelen over populieren, dat er bijvoorbeeld alleen maar brandnetels en kleefkruid onder groeien. Maar de ecologische betekenis is veel interessanter dan men denkt.”

Als bedreiging voor populieren noemde Huijser een ontwikkeling in stedelijk omgeving. „Doordat takken kunnen uitwaaien, kiest men steeds meer voor essen en iepen.”

Het zou volgens Huijser goed zijn als Nederland meer populieren gaat aanplanten, en ook verwerken voor houttoepassingen. „Nu gaan de mooiste en dikste populieren op schepen naar China, omdat ze daar wel te verwerken zijn en hier niet. Nederlands hout verwerken in China, dat zou toch niet hoeven.”

Symposium

Vrijdag 27 oktober vindt bij Bomencentrum Nederland in Baarn bij Utrecht een symposium plaats over hetzelfde thema, getiteld ’De populier in nieuw perspectief’.

De Populier. Onze volksboom in nieuw perspectief, KNNV-Uitgeverij, 2017

wimhuijser.nl