Meer weten over Buxustaksterfte

Blad- en taksterfte in Buxus is een veelvoorkomende aantasting. Deze ziekte, die zich sinds 1995 over Europa heeft verspreid, wordt veroorzaakt door de schimmel Cylindrocladium buxicola. Telers weten inmiddels wat ze ertegen kunnen doen. Tuinliefhebbers weten vaak niet goed wat ze er tegen kunnen doen en komen met veel vragen. Onderzoekers hebben antwoorden gevonden op vragen als: Welke chemische middelen kun je gebruiken? Kun je de ziekte voorkomen? Welke cultuurmaatregelen moet je toepassen? En zijn er resistente buxussoorten en – cultivars?

Groen Kennisnet publiceerde een online dossier met  achtergrondinformatie en publicaties over buxustaksterfte.


Ook het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) heeft in samenwerking met het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) onderzocht hoe de venijnige schimmel Cylindrocladium buxicola kan bestreden worden. Al gauw bleek de bestrijding van de schimmel een complexe zaak, en het werd een strijd op verschillende fronten. Voor een effectieve beheersing van C. buxicola moet je strijd voeren op drie fronten: een goede cultuurtechniek, chemische bestrijding en een goede cultivarkeuze. De haalbaarheid en het belang van die drie factoren kunnen sterk verschillen voor kwekers, professionele tuinonderhouders en particuliere tuinliefhebbers, maar het verhinderen van insleep van de ziekte moet steeds een prioriteit zijn. Eens de ziekte aanwezig is in een tuin of kwekerij, kunnen cultuurtechnische maatregelen op zich de ontwikkeling en verspreiding van de ziekte waarschijnlijk niet verhinderen, vooral in relatief warme periodes met zware regenval en bij gebruik van een gevoelige cultivar. Via cultuurtechnische maatregelen kan de ziektedruk wel fel verminderd worden en de verspreiding vertraagd, waardoor chemische behandelingen effectiever kunnen toegepast worden en de schade vooral op minder gevoelige cultivars beperkter zal zijn.