Gent verbiedt autoplaats in voortuin

Gent zal geen bouwvergunningen meer verstrekken voor verharde opritten in voortuinen. ‘Een voortuin is een tuin’, zegt schepen van Stedenbouw Filip Watteeuw (Groen). ‘Die moet groen zijn.’

 


De nieuwe maatregel komt uit de nota ‘Ruimtelijk Rendement in relatie tot Ruimte voor Gent’. De Vlaamse overheid heeft beslist dat afgeweken mag worden van bijzondere plannen van aanleg (bpa’s) en verkavelingsplannen die meer dan vijftien jaar oud zijn, vooral om meer bewoning op minder oppervlakte mogelijk te maken. De nieuwe nota bevat een hele reeks richtlijnen over hoe Gent daarmee omgaat.

Zo wordt erover gewaakt dat bestaand groen, zoals tuinen, in de binnenstad niet verloren gaat. In bepaalde verkavelingen hoopt de stad op termijn vrijstaande woningen te vervangen door rijhuizen om een groter stuk openbaar groen te realiseren. In nieuwe woonblokken met rijhuizen zal de stad geen vergunningen meer geven voor verharde opritten in een voortuin. ‘Als er een voortuin is, moet die groen zijn. De enige verharding die is toegestaan, is het toegangspad. Autostaanplaatsen zijn niet toegelaten.’ Dat staat in een nota met nieuwe richtlijnen die de stad wil gebruiken om bouwvergunningen te verstrekken. Een oprit naar een garage kan natuurlijk wel, als daar een vergunning voor gegeven wordt, zegt Watteeuw. Maar nog meer auto’s in de voortuin wil hij niet. ‘Wij willen geen privatisering van het parkeren’, zegt hij. ‘Op zo’n oprit kan alleen de bewoner staan, wat het aantal parkeerplaatsen in de straat voor anderen vermindert.’

Bron: De Standaard