Oproep Openbaargroen Awards VVOG

De Vereniging voor Openbaar Groen VVOG organiseert sinds 1979 de wedstrijd Openbaargroen-awards om recente, vernieuwende en inspirerende openbare groen-, bloemen- en bijenvriendelijke realisaties in Vlaanderen in de belangstelling te plaatsen en te belonen. Voor 2020 is het jaarthema klimaatgroen.

Naast de ‘Openbaargroen Awards’ voor recente innovatieve groenprojecten met biodiversiteit, co-creatie, burgerparticipatie, … worden ook een aantal specifieke prijzen toegekend.


• Groenaannemer-Award van VLAM: het beste groenproject dat kon rekenen op de expertise van een groenaannemer en een vlotte professionele samenwerking tussen groenaannemer en gemeentebestuur.

• VMM-label ‘Zonder is Gezonder’: Voorbeeldstellende en innovatieve groenprojecten op vlak van pesticidenvrij beheer.

• VMM-label ‘Waterproof’: Groenprojecten die inspireren op vlak van duurzaam waterbeheer.

• Bijenvriendelijke gemeenten voor de beste bijenvriendelijke projecten.

• Gemeente in bloei: de beste bebloemingsprojecten

• Entente Florale 2021: Eén gemeentebestuur wordt uitverkoren voor deelname aan de Europese groen- en leefmilieuwedstrijd Entente Florale Europe

Projecten moeten vóór 15 mei 2020 ingediend worden op de website van vvog.