Lezing en rondleiding Landschapsarchitect Andy Malengier

Op donderdag 4 oktober organiseert vzw Archipel in Gent een lezing ‘De stille beleving van de buitenruimte’ door landschapsarchitect Andy Malengier. Op zaterdag 6 oktober is er een bezoek aan een aantal begraafplaatsen en dorpskernen die door Malengier werden ontworpen.

 


Landschapsarchitect Andy Malengier is gespecialiseerd in het ontwerp van begraafplaatsen. Hij ontwerpt en ontwikkelt in harmonie met de natuurlijke entourage en de culturele context prachtige buitenplaatsen waar iets fundamenteel menselijks te beleven valt. Plaatsen met een optimale beleving waar ontmoeting en betrokkenheid centraal staan. Waar de weg ernaartoe even belangrijk is. Waar een evenwicht tussen openheid en geborgenheid de mens steeds een comfortabel gevoel geeft of waar het ritueel van het afscheid en de latere herdenking van een dierbare in een sereen kader doorgaan. Plaatsen waar de kunst om te leven, de kunst om te sterven en de kunst om los te laten de perfecte harmonie vinden. Onder de opeenvolging der seizoenen, met een samenspel van vormen en lijnen, van nabijheid en perspectief zijn de door Andy Malengier ontworpen plaatsen kleine oasen van rust en stilte. Plaatsen waar de moderne mens in zijn banale en profane dagdagelijkse wereld nood aan heeft.

De lezing ‘De stille beleving van de buitenruimte’ gaat door op 4 oktober om 20u in de Theaterzaal Ledeberg, Ledebergplein 30 te Gent.

U kunt hier reserveren

 

Rondleiding

Landschapsarchitect Andy Malengier leidt ons langs vier van zijn projecten in West-Vlaanderen: oasen van rust en stilte in Wervik – Poperinge – Vleteren en Oostnieuwkerke.

• Parkbegraafplaats Wervik

Spirituele landschapsarchitectuur midden een profane wereld. Het betreft een plaats waar de kunst om te leven, de kunst om te sterven en de kunst om los te laten een perfecte harmonie vinden. De begraafplaats wil aandacht geven aan 2 verschillende aspecten van het leven, het ceremoniële afscheid en de latere herdenking. Mensen gaan er in het park wandelen, gaan er verpozen en zonnen. Dat onze geliefden er ook begraven kunnen worden is eigenlijk goed meegenomen.

 

• Begraafplaats ‘Ter Ruste’ in Poperinge
De herinrichting van deze begraafplaats is nog volop in uitvoering. Het wordt een parkbegraafplaats.Het ontwerp voorziet de volledige herinrichting van de centrale as, met een inkomplein en een ceremoniële afscheidsplaats of afscheidstuin met een nieuwe voorziening voor een strooiweide, een herdenkingsdreef en een herdenkingstuin bij het massagraf.

 

 

• Parkbegraafplaats Oost-Vleteren
Het ontwerp voor de centrale begraafplaats van Vleteren is gegroeid uit de overtuiging dat, rekening houdend met onze beperkte ruimte, begraafplaatsen een parkfunctie kunnen bieden voor het dorp! Rekening houdend met de historische context van het dorp en zijn omliggend landschap moet de parkbegraafplaats perfect geïntegreerd worden in zijn omgeving. De begraafplaats zal een belangrijk groenelement vormen in het dorpsbeeld. De nieuwe centrale begraafplaats moet de uitstraling krijgen als ware dat de begraafplaats er altijd zo bijgelegen heeft. Ze moet als het ware naadloos opgaan in het dorpsbeeld en het omliggende landschap. Een dergelijke realisatie moet er voor zorgen dat een grotere betrokkenheid van de dorpsbewoners ontstaat en dat de begraafplaats een parkrol voor het dorpsleven van Vleteren en zijn deelgemeenten kan vervullen. Het ontwerp voor de centrale begraafplaats van Vleteren bezit naast de essentiële sociaal-economische functie ook een artistiek-creatieve waarde. Deze kwaliteit gekoppeld aan een verhaal van troostende schoonheid zal er toe leiden dat deze begraafplaats een eigen identiteit zal verkrijgen, de mensen er waardig zullen kunnen afscheid nemen en herdenken en dat de begraafplaats deel zal uitmaken van het cultuurpatrimonium van de gemeente Vleteren.

 

• Dorpskern Oostnieuwkerke
Na een goed georganiseerde brainstorm wezen de kenbaar gemaakte noden van de bevolking van Oostnieuwkerke, hoe uiteenlopend die ook zijn, op één algemene nood of wens, nl. het aantrekkelijker, rustiger en veiliger maken, van de dorpskern van Oostnieuwkerke. Via dergelijke visie en uiteindelijke aanpak zullen alle naar voor gebrachte noden ingewilligd worden. Het uiteindelijke ontwerp toont aan dat via een drastische, groene en stijlvolle aanpak Oostnieuwkerke heel veel in zijn mars heeft. Oostnieuwkerke verdient een ‘grandeur’ die de bewoner de ‘sfeer’ biedt van weleer en de ‘hoop’ voor de toekomst.
Zoals zovele Engelse voorbeelden aantonen, is een groen ‘hart’ voor een dorpskern essentieel voor een optimale levenskwaliteit! Kerken staan er in een park, een sober park, bestaande uit gras, bomen, hagen en smeedwerk. Het ‘centrumpark’, altijd gelegen rond de kerk, loopt als het ware over in de private voortuinen en het landschap. Traditie en respect voor de publieke ruimte vieren er hoogtij! Dit was eveneens het streefdoel voor Oostnieuwkerke.
Dit fantastisch project moet een voorbeeld worden voor heel Vlaanderen. De dorpskern werd teruggegeven aan de mens. Een lange, drukke asfaltrijweg werd er letterlijk uitgebroken. Het Brigidapark, de pastorietuin en de omgeving van de kerk vormen één geheel en creëren zo één groot groen hart. De kerk werd er opgenomen in een groene oase van rust en stille recreatie. En wat met koning auto? De auto kan perfect achter de kerk zijn weg vinden, en krijgt er zelfs nog een paar extra parkeerplaatsen bij.

 

Klik hier voor het gedetailleerde programma.

Reserveren verplicht