Oproep Brussels Bouwmeester / 4 pocketparken in Bockstael

In het kader van het Duurzaam Wijkcontract Bockstael zoekt de Stad Brussel een ontwerpteam voor de aanleg van 4 pocket parks, via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Het Duurzaam Wijkcontract Bockstael (2013-2017) wil het tekort aan groene ruimte in de wijk aanpakken door de aanleg van onder meer kleine buurtparken (200 m² – 3.000 m²) langs de spoorlijnen L28 en L50. Deze Pocket Parks worden aangelegd op terreinen van de NMBS of van Infrabel en kennen bijzondere beperkingen.


Het is de bedoeling om vanuit een coherente globale visie voor elke ruimte een eigen identiteit en functie voor te stellen. Die wordt bepaald door de topografische en geologische beperkingen van elke site maar houdt ook rekening met maximale betrokkenheid van bewoners en toekomstige gebruikers om zowel de toeëigening te stimuleren als vormen van eco- en zelfbeheer, bijvoorbeeld door zelfbouw.

Ontwerpopdracht

De procedure betreft een ontwerpopdracht voor vier pocket parks gelegen langs de L50 tussen het NMBS station Bockstael (Bockstaellaan) en het Kanaal. Deze opdracht omvat de klassieke fasen gaande van voorontwerp tot de opmaak van de aanbestedingsdossiers en de opvolging van de werven.  De participatieprocessen voor elke site behoort eveneens tot de opdracht.

Competenties

De gevraagde competenties voor deze ontwerpopdracht zijn : stedenbouw, ruimtelijke visie en aanleg van openbare en landschappelijke ruimte, speciale technieken en stabiliteit, landschapsbeheer, evenals de begeleiding en het stimuleren van het participatief proces en de initiatieven inzake zelfbouw.

De bouwmeester begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

Budget

Het honorarium voor de volledige opdracht is forfaitair en wordt geraamd tussen 66.000,00 EUR en 75.000,00 EUR excl.BTW voor de volledige opdracht.

Een vergoeding van 1.000,00 EUR (BTW inbegrepen) is voorzien voor elk team dat wordt uitgenodigd en een regelmatige offerte indient maar niet wordt weerhouden op basis van de gunningscriteria.

Procedure

Als u interesse voor deze opdracht heeft, dan moet u uit om vóór vrijdag 30/09 om 17:00 uur een e-mail te sturen naar [email protected], waarin u blijk geeft van uw interesse en met de contactgegevens van u en/of van het team dat u op het oog heeft (op maximaal 1 pagina A4 in bijlage).

De Stad Brussel zal u eventueel uitnodigen om een offerte in te dienen en u in dat geval het bestek toesturen.

 

Meer info