‘Levensboom’ voor Kunst aan de Maas

Met Kunst aan de Maas brengen Z33 Huis voor actuele Kunst, Design & Architectuur (Hasselt)en Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM)kunst naar de Limburgse Maasvallei. Tussen 2022 en 2024 verschijnen vijf kunstwerken in Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Lanaken, Maaseik en Maasmechelen.

De langgerekte Vlaamse oever van het RivierPark Maasvallei is het decor waarin de kunstwerken gerealiseerd worden. De Maas is hier de levensader van een grensoverschrijdend rivierlandschap met heel wat overeenkomsten aan weerszijden van de rivier. De Maasdorpjes aan beide oevers van de rivier worden al eeuwenlang nauw verbonden met elkaar.


Kunst aan de Maas heeft tot doel om zichtbaar te maken hoe het landschap in de Maasvallei gevormd is door menselijke en natuurlijke krachten. Daarin speelt de rivier de Maas een belangrijke rol, maar ook de grens met Nederland, de grindwinning en locatiespecifieke verhalen en mythes zijn mogelijke thema’s waarrond kunstenaars uit binnen- en buitenland kunnen werken. Sommige werken zullen tijdelijk zijn, andere (semi)permanent. De kunstwerken komen tot stand in nauwe samenwerking tussen de kunstenaar, de projectpartners en het lokale weefsel.

Kunst aan de Maas is een initiatief van Z33, Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur (Hasselt) en Regionaal Landschap Kempen & Maasland.

Levensboom

De Amerikaanse kunstenaar Mark Dion schenkt nieuw leven aan een symbolische plek: Herbricht. Zijn levensboom is als een reis door het verleden, het heden en de toekomst van de Maasvallei.

Herbricht ademt een bijzondere sfeer. Het gehucht ligt in het winterbed van de rivier, waar de Maas alle ruimte mag en kan innemen. Tijdens het hoogwater zoeken konikpaarden en gallowayrunderen hun toevlucht op deze lichte heuvel aan de oever. De natuur neemt het over, terwijl de tijd het dorp uitdooft. De laatste bewoners trekken weg en er komen geen nieuwe bij. Des te symbolischer is deze plek voor de levensboom. Daar waar de mens wegtrekt, nemen de natuur en de kunst het over.

Op de heuvel aan de oever van de Maas staat vandaag een levensboom van zes meter hoog. Ooit was hier een zee, daarna een ijsvlakte en nu de Maas, een regenrivier. Met de tijd verdwenen er planten, dieren, insecten of kwamen er nieuwe soorten bij. Zo zie je in de boom zestien beelden die allemaal te maken hebben met de ecologie, mythologie of geschiedenis van deze plek. Elk van hen vertelt een verhaal. Met de Mosasaurus reis je 75 miljoen jaren terug in de tijd, toen er hier dinosaurussen leefden. De wolharige mammoet neemt je mee naar 10.000 V.C. Daarnaast zijn er ook dieren of insecten die nu in de Maasvallei leven. De bok met de zilveren kelk verwijst dan weer naar de 18de-eeuwse legende van de bokkenrijders, een plaatselijke roversbende.