Entente florale / Genk wint zilver

De stad Genk heeft in Bristol een zilveren award gekregen op de Entente Florale Europe, de Europese intergemeentelijke competitie, georganiseerd door de Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage (A.E.F.P.).

De stad Genk was voor 2015 genomineerd door de Vereniging Voor Openbaar Groen om deel te nemen aan de Europese competitie Entente Florale Europe. Een 10 koppige internationale jury bezocht op 11 juli 2015 de stad Genk om de inspanningen grondig te beoordelen. Participatie en planning waren de key elements in het verhaal.


Opvallend in de presentaties voor de Europese jury was de planmatige aanpak van de stad Genk. Het beleid volgt een duidelijke en sterke visie die start vanuit de ruimtelijke planning en stedenbouw en verder gedetailleerd en gerealiseerd wordt via concrete projecten en acties. Groen en natuur zijn daarbij geen schaamlapjes maar vormen structurele elementen in de verschillende planniveaus. Deze planmatige aanpak is grotendeels ingegeven door de sluiting van de 3 kolenmijnen in Genk.

Interessant voor de jury was de presentatie van het Masterplan ‘Rasterstad’ voor de stad Genk. Via drie beleidsniveaus wordt gewerkt aan de uitbouw van een toekomstige ruimtelijke strategie voor de stad. Het eerste planniveau is het Masterplan van de rasterstad of raderstad. Het tweede niveau wordt gevormd door de diverse strategische projecten. In het derde niveau, het buurtniveau, worden de kleinschalige ingrepen in de publieke ruimte van Genk uitgewerkt.                  De diverse projecten van het Masterplan beïnvloeden en activeren elkaar. Deze structuur wordt omringd door het omgevende landschap en door de bevolking die maximaal kan meewerken. Deze abstracte planbenadering krijgt vorm door de realisatie van strategisch gekozen projecten. Een aantal van deze projecten werden dan ook getoond en toegelicht aan de jury van Entente Florale.

Naast het ecotoerisme die mogelijk is in natuurreservaten, bossen en parkgebieden presenteerde de Stad Genk aan de jury enkele projecten van industriële reconversie die ook op vlak van toerisme, groenvoorziening en erfgoedzorg toonaangevend zijn. Het gaat om de volgende stedelijke kroonjuwelen, alle eigendom van de stad: C-Mine in Winterslag (130 ha inclusief terril), La Biomista in Zwartberg (20 ha) en het Thorpark in Waterschei (92 ha).

Entente Florale Europe