Husqvarna

Opmars robotmaaiers lijkt niet meer te stuiten

Van robotmaaiers voor particulier gebruik kijkt tegenwoordig niemand meer op. Anders ligt het bij de inzet van dergelijke machines bij openbare ruimtes en dus ook het gebruik door lokale besturen. Daar blijkt gazons maaien nog altijd grotendeels een taak die weggelegd is voor zware, conventionele, handbediende dieselmaaiers.


Dat robotmaaiers commercieel nog zo weinig ingezet worden, heeft uiteraard te maken met allerlei nadelen. Zoals in het inleidende stuk werd geschetst, ligt dit aan tal van factoren. Denken we dan aan onder meer het soms zeer versnipperde ontwerp van grasperken, het feit dat er een kabel moet liggen die bij grondwerken voor problemen kan zorgen, de continue stroomvoorziening naar een laadstation, de moeilijkheid om alle hoeken en kanten van een ruimte te bereiken, enzovoort.

De Zweedse fabrikant Husqvarna lanceert nu evenwel een interessante oplossing voor het commerciële groenonderhoud, de CEORA ™. De CEORA mag je behoorlijk revolutionair noemen, vanwege totaal nieuwe eigenschappen. Zo kan hij zowel overdag als ’s nachts volledig zelfstandig tot acht voetbalvelden maaien. Uiteraard is ook deze maaier elektrisch en bijgevolg stil, maar  heeft hij nog andere extra voordelen. Zo is de robotmaaier opvallend licht, is hij uitgerust met extra veilige messen en kan hij voorwerpen zowel detecteren als ontwijken. Daarbij meldt de fabrikant dat de CEORA in de toekomst aangevuld zal worden met een hele waaier van accessoires, zodat hij kan helpen bij het bemesten, het creëren van streepeffecten of het verzamelen van golfballen.

Volgens de fabrikant doet de nieuwe, grootschalige robotoplossing de kosten met ongeveer 30 procent dalen in vergelijking met conventionele commerciële maaiers. Daarbij wordt het gazon ook groener en dichter begroeid gemaakt dankzij een speciale snijtechnologie, een laag gewicht en de mogelijkheid om vaker te maaien. Professionals hoeven niet langer met de hand te maaien, maar kunnen op hun smartphone instellen hoe, wanneer en waar de machine moet maaien. De robot doet dit vervolgens strook per strook en voor het onderhoud volstaat het tijdig de messen te vervangen en de machine schoon te maken.

Satellietnavigatiesysteem

Interessant bij dit alles is een eigen satellietnavigatiesysteem: EPOS, waarbij greenkeepers kunnen verwachten dat er tot op 2 tot 3 cm nauwkeurig wordt gemaaid. Zij kunnen ook afzonderlijke zones instellen en er verschillende maaitijden en -hoogten aan toekennen. Via de app Fleet Services kunnen gebruikers daarnaast alle maaiers in hun vloot nauwgezet in het oog houden en als ondersteuning is er ook een eigen onderhouds- en supportprogramma (UpCare).

Wat bijzonder in het oog springt, is dat dit nieuwe toestel voor het ontwijken van hindernissen gebruikmaakt van een ultrasoon systeem voor voorwerpdetectie op afstand, dat de maaier doet vertragen zodra hij een voorwerp nadert. Omdat er zo minder onderbrekingen en ongewenste haltes zijn, verlengt dit de productieve tijd. Golf- en voetbalclubs, evenals andere openbare en commerciële landeigenaars, verminderen tegelijkertijd hun koolstofvoetafdruk aanzienlijk, omdat er geen emissies zijn.

Beschikbaarheid

Husqvarna meldt dat er twee modellen worden gelanceerd, de CEORA™ 544 EPOS en de CEORA™ 546 EPOS. Die zullen zowel in België als in Zweden, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk en Polen beschikbaar zijn bij een selectie professionele partners, vanaf het eerste kwartaal van 2022.

www.husqvarna.com