Opendeurdagen bij Wetterse boomtelers

De boomtelers uit de Wetterse straat ‘Halven Akker’ organiseren  drie contactdagen. Ze stellen er de inspanningen voor die ze gezamenlijk leverden om de biodiversiteit op hun percelen een boost te geven.

• Op donderdag 27 augustus 2015 nodigen Boomkwekerijcentrum regio Wetteren, HoGent ‘Natuur & Techniek’ en Regionaal Landschap Schelde-Durme alle boomkwekers uit in Wetteren. Die dag stellen de boomkwekers die bedrijvig zijn in de Halven Akker in Wetteren de inspanningen voor die ze gezamenlijk leverden om de
biodiversiteit op hun percelen een boost te geven.


Dat deden ze binnen het project ‘Ecologische maatregelen voor een duurzame boomteelt in de regio Wetteren’. Daarbij kregen ze de hulp van twee partners: Hogeschool Gent, opleiding Biotechnologie Groenen Plantmanagement, en het Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD). Ze zaaiden onder meer bloemenmengsels in, bemestten met groencompost en/of stalmest en brachten nestkasten en bijenhotels aan. Ook verkozen ze ‘stinkertjes’-planten (Tagetes Nemamix) boven chemische bodemontsmetting.

Op 27 augustus 2015 krijgen de collega-boomtelers niet alleen een rondleiding langs de verschillende percelen in Halven Akker waarbij de vele acties worden geduid. Er komen ook drie gastsprekers langs. Zij praten over IPM (Integrated Pest Management), biologische bestrijding van de taxuskever en agrobeheergroepen.

• Op zondag 20 september 2015 doen deze boomtelers opnieuw hun verhaal, maar dit keer aan het grote publiek tijdens de Dag van de Landbouw.

• Op maandag 21 september 2015 zetten de boomtelers nog één keer hun deuren open en dat voor alle geïnteresseerde scholen uit de regio.

Bron