Steun uit noodfonds voor siertelers

Op voorstel van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering de modaliteiten vastgelegd voor de steun die het Vlaams noodfonds voorziet voor de siertelers en aardappeltelers.

 


Vanuit het Vlaamse noodfonds wordt 25 miljoen euro voorzien voor de professionele siertelers die in de periode tussen 16 maart en einde mei een sterke omzetdaling kenden. Bedrijven met een omzetdaling van 30 procent die normaal minstens de helft van hun jaaromzet uit de kweek van sierteeltproducten halen, komen in aanmerking als ze voldoen aan alle technische voorwaarden. Daarnaast wordt ook in 10 miljoen euro voorzien voor de Vlaamse aardappeltelers.

Na publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad zijn de aanvraagformulieren voor de steun op de website van het Departement Landbouw en Visserij beschikbaar. Hierin worden de gedetailleerde voorwaarden voor steun omschreven. Minister Crevits maakt deze regeling nu over aan de Europese Commissie.

Bron: minister van Landbouw Hilde Crevits