Open Oproep / Herdenk de verkaveling

Via de open oproep MAAK DE STRAAT gaan Architectuurwijzer en UHasselt op zoek naar frisse mogelijkheden voor een verkavelingswijk in hyet centrum van Zolder.

De Vlaamse verkaveling krijgt kritiek: de dichtheid is er te laag, het woningaanbod te eenzijdig, de ecologische voetafdruk te groot en de openbare ruimte te schraal. Wil ze aansluiting vinden bij de hedendaagse normen op het vlak van ecologie, ruimtelijke efficiëntie, diversiteit en leefkwaliteit, dan heeft de verkaveling een restyling nodig. De architectuur- en de stedenbouwsector reiken wel toekomstperspectieven aan, maar op wezenlijke verandering is het nog wachten. En de communicatie tussen de ontwerpwereld en de verkavelingsbewoner is ondermaats.


MAAK DE STRAAT wil niet alleen frisse mogelijkheden voor de verkaveling tonen, maar ze meteen ook delen met een breed publiek. De oproep draait rond een reële wijk in het centrum van Zolder, gebouwd in de jaren 1960-80. Het actiegebied bestaat uit de ruimte binnen de contouren op de luchtfoto. De bewoners die er in de jaren 1960-70 bouwden zijn intussen gepensioneerd. Tegenwoordig trekken de vrijgekomen huizen ook jonge gezinnen aan.

Sinds twee jaar tekent de UHasselt er – samen met bewoners, beleid en publieke en private organisaties – toekomsttrajecten uit. Doel: het verkennen van nieuwe vormen van verdichting, ontmoeting en mobiliteit.

Centraal in de oproep MAAK DE STRAAT staat het herdenken van de verkavelingswijk via het fenomeen ‘straat’.

Nieuwe kijk op de straat

Architectuurwijzer (AW) en UHasselt zijn op zoek naar een nieuwe kijk op de straat. Die nieuwe kijk kan inspelen op één of meerdere domeinen: mobiliteit, sociale en ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit, landschap, watermanagement, afvalmanagement, …

Zowel vormelijke ontwerpen als strategieën voor alternatief gebruik/beheer van de ruimte zijn welkom. De uitdaging: een publieke meerwaarde realiseren via een interventie die in dialoog gaat met de bewoners. Een interventie kan zijn: 1. een realiseerbaar en dus tastbaar object, 2. een ingreep in het bestaande weefsel en/of 3. een (publieke) actie.

Neem deel

Inzendingen kunnen afkomstig zijn uit diverse disciplines of beroepstakken. De selectiecommissie waardeert in het bijzonder een multi-, inter-, of transdisciplinaire aanpak (met bv. een sociaal-artistieke of technologische invalshoek).

Uit alle inzendingen kiest de selectiecommissie minstens één winnaar. Het winnende project wordt gerealiseerd, tijdelijk of permanent. Architectuurwijzer voorziet daarvoor een budget van 1.000 euro (aangevuld met eventuele materialensponsoring en technische ondersteuning). Dit budget is bedoeld voor zowel werkuren als materialen.

Inzendingen moet tegen uiterlijk 15 januari 2017 ingediend worden.

Foto Iwert Bernakiewicz