Nieuwe publicatie ‘Weg van water’

Het boek ‘Weg van water. Een nieuwe kijk op een ecologische stedelijke waterloop’ is het resultaat van een onderzoek dat het Bouwmeester Label draagt.

Uitgangspunt is dat in een gezond, stedelijk klimaatbeleid een waterloop als ecologisch systeem een onontbeerlijke component is. Ecologische kwaliteit is dan ook de basis van het eigen ontwerpend onderzoek van de auteurs. Het onderzoek resulteerde in een stappenplan voor een gezonde waterloop en biedt concrete tools om de waterkwaliteit in ontwerpprocessen te integreren.
De auteurs bekijken op welke manieren stadsontwikkeling kan bijdragen aan het ecologisch herstel van een rivier. Het boek biedt heldere informatie voor ruimtemakers die zich aan waterlopen wagen en laat zien hoe ze de kennis van het watersysteem kunnen inzetten in de praktijk van hun ontwerp. Met het watersysteem van Gent als voorbeeld, lichten de auteurs toe hoe je een analyse kunt maken van de dimensies van water in de stad (connectiviteit, dynamiek, circulatie …) en tot welke aanbevelingen dit kan leiden.


U kunt het boek hier downloaden

Voor de onderzoekers stopt het hier niet. Onder de naam ‘Waterland’ gaan ze verder aan de slag met gezonde waterlopen en de collectieve kennisopbouw daarrond. Wie samen met Waterland een waterproject wil opstarten in eigen stad of gemeente, kan alvast contact opnemen. Teamversterking is ook welkom.

waterlandvzw.be