Ontharden wordt een blijvende trend

Vandaag wordt er stevig ingezet op ontharding. Tal van initiatieven worden opgestart: de Week van de Bij zet in op ontharding, de stad Antwerpen reikt een premie uit voor wie percelen gaat ontharden. Groen Groeien en AVBS stappen, samen met Landelijke Gilden, mee in het verhaal: er wordt een online verhardingsteller opgestart waarop zowel professionelen als particulieren hun onthardingsprojecten kunnen registreren. Het initiatief kadert in de Green Deal Natuurlijke Tuinen.

 


Via de onthardingsteller wil Groen Groeien tuinaannemers warm maken om overbodige verharding op te breken én te vervangen door groen. Ook niet gelegde verharding is ontegensprekelijk winst. Tuinaannemers en tuinarchitecten zijn met hun expertise en vakkennis de aangewezen personen om een groene invulling te geven aan een onthard stuk. Ook het ontharden an sich is een werkje waarvoor particulieren de hulp van tuinaannemers nodig hebben.

Lees hier het dossier ontharding

Tuin van de toekomst

Landelijke Gilden neemt haar verantwoordelijkheid hierin op en zet haar engagement binnen de Green Deal Natuurlijke Tuinen om in daden. De vereniging sensibiliseert haar meer dan 60 000 leden én het brede publiek om de tuin duurzamer in te richten. Via de website www.tuinvandetoekomst.be biedt ze heel wat nuttige achtergrondinformatie. Afgelopen weekend konden ruim 10 000 bezoekers die theorie ook in de praktijk zien tijdens het jaarlijkse evenement Open Tuinen, waarbij bijna 150 tuineigenaars dit weekend het hek openzetten. Er vielen heel wat mooie voorbeelden te rapen binnen het thema ‘tuin van de toekomst’. Zo kon het publiek zich laten inspireren om in de eigen tuin aan de slag te gaan.