©Steenbakkerij Vande Moortel

Ontdek de nieuwe site van Steenbakkerij Vande Moortel

Welkom in de klimaatbestendige buitenruimte van Steenbakkerij Vande Moortel! Een site in harmonie met elkaar, de omgeving en de natuur. Zo neemt de steenbakkerij een voortrekkersrol op ten bate van mens en milieu.

Begin 2020 trok Steenbakkerij Vande Moortel in een gloednieuw, multifunctioneel gebouw langs de Schelde in Oudenaarde. Bij dit unieke gebouw hoort een even toonaangevende buitenruimte die vier belangrijke functies bevat: een permanent toegankelijk toonpark, bezoekers naar de ingang begeleiden, voldoende parking voorzien en de druk bereden in- en uitrijlaan naar het achterliggende stockterrein huisvesten.


‘Leading by example’

Bedrijfsgebouw en buitenruimte vormen één harmonieus geheel, waarbij de strakke ritmiek van het bouwvolume wordt weerspiegeld in de buitenomgeving. Het groen combineert mooi met de warme bruine en gele tinten van de kleiklinkers, wat een aangenaam en rustig geheel oplevert. De buitenruimte excelleert ook in haar klimaatbestendig ontwerp, met verschillende ecologische voorzieningen zoals waterdoorlatende oppervlaktes, het bufferen van hemelwater in wadi’s, ontharding met veel groen en het gebruik van circulaire materialen. En zo vervult Vande Moortel duidelijk een voorbeeldfunctie.

Waterdoorlatende oppervlaktes

Het H2O Natural Clay Paving concept staat garant voor een waterdoorlatende bestrating. In combinatie met een correcte voegvulling met H2O Natural Paving Sand is dit een slimme manier om water in de bodem te laten infiltreren. De toepassing biedt ook een uitstekend geluidscomfort en een puur natuurlijk uitzicht. H2O Natural Clay Paving past in de totaalvisie van Steenbakkerij Vande Moortel op het vraagstuk van waterinfiltratie als onderdeel van de oplossing.

Bufferen van hemelwater

Maar om tot een ‘climate/future-proof ’ resultaat te komen, zien we nog andere voorzieningen. Zo is er de hybride aanpak voor waterinfiltratie. Waar infiltratie niet wenselijk of mogelijk is, wordt het hemel- en oppervlaktewater via de bestrating afgevoerd naar wadi’s. Daar wordt het gebufferd en kan alsnog geleidelijk aan infiltreren. Gecombineerd met de waterdoorlatende verharding en de ontharde oppervlaktes vindt elke regendruppel zijn weg naar de bodem.

Oog voor biodiversiteit

Het dambord-motief van de gevel weerspiegelt zich in het toonpark via een mozaïek van groen. Maar liefst de helft van de totaaloppervlakte bestaat uit niet-verharde grond. Hierdoor heeft het regenwater al meer dan voldoende ruimte om te infiltreren. De beplanting verhoogt bovendien de kwaliteit van de omgeving gevoelig. Zowel visueel als naar toepassing, ervaren bezoekers en personeel de meerwaarde. Boven de parkeerplaatsen werden platanen en beuken
aangeplant. Een groen dak dat voor schaduw en verkoeling zorgt. Om de verschillende zones af te bakenen en de ritmiek te behouden, is er gewerkt met rode beukenhagen. Al deze vegetatie zorgt voor een immense biodiversiteit. De transitie van een bedrijfsterrein met betonnen verharding naar een moderne functionele ruimte met volle aandacht voor natuur en klimaat, past perfect in de ‘Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit’ van de Vlaamse Overheid.

Circulaire aanpak

Het H2O Natural Paving concept bestaat uit honderd procent natuurlijke materialen met een zeer hoge levensduur gecombineerd met een ongebonden bestratingsopbouw. Dit resulteert in een circulair verhardingsconcept. Vande Moortel kleiklinkers zijn immers voor 90 % herbruikbaar bij het opbreken of de heraanleg van de verhardingsoppervlakte. Voor de parkeervlakken op de site is er eveneens een circulair principe toegepast. Bovenop de waterdoorlatende opbouw werden gemalen kleiklinkers aangebracht. Een circulaire toepassing van kleiklinkers die niet meer ‘as such’ kunnen hergebruikt worden. Want kleiklinkers horen niet bij het bouwafval!

www.vandemoortel.be


Tekst: Patrick Retour