Norminstituut Bomen / Handboek Bomen

Het Nederlandse Norminstituut Bomen publiceerde een vernieuwde versie van het Handboek Bomen. Het handboek omvat gestandaardiseerde kwaliteitseisen, procedures en normen die van toepassing zijn bij de uitvoering van werkzaamheden in, rond en met bomen.

Norminstituut Bomen. Dit instituut ontwikkelt en standaardiseert kwaliteitseisen, richtlijnen en normen voor werkzaamheden in, rond en met bomen. Dan gaat het om snoeien, maar ook om planten en verplanten. Daarbij moet rekening worden gehouden met zowel de boom als de omstandigheden onder en boven de grond, op en rond de groeiplaats. Deze kwaliteitseisen, richtlijnen en normen zijn neergelegd in het Handboek Bomen.


In het Handboek Bomen 2014 zijn de bestaande hoofdstukken aangescherpt en opnieuw vaktechnisch gecontroleerd en extern gevalideerd. Daarnaast zijn vijf nieuwe hoofdstukken toegevoegd: ‘Verplanten bomen’, ‘Bomeninventarisatie’, ‘Boomtaxatie’, ‘Bomen Effect Analyse’ en ‘Verplantbaarheidsonderzoek’.

Het Handboek Bomen is geschikt als digitaal naslagwerk en onafhankelijke kennisbron. Via de zoekfunctie in de digitale versie van het Handboek Bomen kunnen gebruikers een breed scala aan onderwerpen over bomen raadplegen.

Boommonitor Online
Boommonitor Online is een rekenprogramma dat essentiële kengetallen en ontwerpcriteria voor bomen op projectbasis doorrekent, vergelijkt en schematisch weergeeft. Ontwerpkeuzes, projectadviezen en afspraken over bomen worden zo op een gedegen manier snel en overzichtelijk onderbouwd en kunnen per project worden opgeslagen.

boommonitor

Boommonitor Online berekent en vergelijkt voor verschillende boomsoorten, boomgroottes, groeiplaatstypen en omlooptijden relevante kengetallen, zoals de benodigde doorwortelbare ruimte en maatvoeringen voor een project- of ontwerpplan. Maar ook zaken als de verantwoorde graafafstand, de vereiste obstakelvrije onder- en bovengrondse ruimte en de juiste plantafstand worden berekend en schematisch weergeven.

Bovendien geeft het programma inzicht in het eindbeeld dat met de betreffende bomen kan worden bereikt en de potentiële waarde van de bomen gedurende de omlooptijd (Boomwaarde indextabel op basis van het Rekenmodel Boomwaarde conform de actuele richtlijnen van de NVTB).

Boommonitor Online kan als zelfstandig rekenprogramma worden gebruikt, maar heeft een belangrijke meerwaarde in combinatie met het Handboek Bomen. Binnen een project kunnen de algemene uitgangspunten van het Handboek Bomen in het rekenprogramma in detail worden doorgerekend en onderbouwd.

 

Meer informatie over het Handboek Bomen en de Boommonitor  vindt u op de website van het Norminstituut Bomen.