Verover de Ruimte: samen voor groene, leefbare buurten [VIDEO]

Begin mei lanceerde Netwerk Duurzame Mobiliteit een oproep aan de Vlaamse bevolking om lokaal de ruimte te veroveren. Elke burger kan via veroverderuimte.be een idee indienen over hoe zij de openbare ruimte in hun buurt graag ingericht zien. Elke droom is welkom, van broodnodig tot ‘te zot voor woorden’.

Voorstellen indienen kan tot eind juni. Daarna worden de voorstellen gebundeld per stad of gemeente en in het najaar 2021 aan de lokale overheid bezorgd, samen met een actieplan. Zo krijgen de lokale besturen waardevolle input, die aansluit bij hun beleidsdoelstellingen, en worden zij ondersteund bij de uitwerking en realisatie van de plannen.


De oproep vertrekt vanuit de brede alliantie Verover de Ruimte van onder meer middenveldorganisaties, socioculturele verenigingen en betrokken ondernemingen, die samen gaan voor groene, gezonde en ontspannende ruimte, die aanzet tot actieve beweging en ontmoeting. We beogen een shift in de focus, met meer aandacht voor stappers, trappers, openbaar vervoer en deelmobiliteit en minder voor individuele wagens. Bovendien wordt de oproep gekoppeld aan en gesteund door de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties: 17 doelstellingen die de wereld zich stelt richting 2030 om aan duurzame ontwikkeling te doen.

Veroverderuimte.be