Nieuwe onthaalzone voor Provinciaal Recreatiedomein Kessel-Lo

Het Provinciaal recreatiedomein in Kessel-Lo heeft een nieuwe onthaalzone aan de Holsbeeksesteenweg gekregen. Die is ontworpen als schakel tussen het recreatiedomein en het domein van de abdij van Vlierbeek aan de overkant van de steenweg.

Nadat in 2008 een parkbeheerplan was opgemaakt voor het provinciedomein werd er gestart met de concrete herinrichting van het domein. Eerst werd het voormalige Vijverpark en inkomzone aan de Lentedreef aangepakt. Daarna volgde dit herinrichtingsproject.


 

Heldere inkomdreef

Het vertrekpunt van Stramien, dat hiervoor samenwerkte met Royal Haskoning België en ARA, Atelier Ruimtelijk Advies, was om het allegaartje van functies in een zeer verouderde parkaanleg opnieuw te structureren en de landschappelijke parkfunctie te herwaarderen met bijzondere aandacht voor de waterhuishouding. Ook werd een minigolf en nieuwe speelelementen voor jonge kinderen toegevoegd.

 

minigolf

 

De zone is ontworpen als schakel tussen het recreatiedomein en het domein van de abdij van Vlierbeek. Een inkomdreef leidt via de parking en de gegroepeerde sportterreinen naar een kleine landschappelijke vijver en vervolgens naar een betonnen ontmoetingsplein met blauwe hardsteenstrips en hedendaagse zitbanken.

De vormentaal van het plein past bij die van de inkomzone aan de Lentedreef, recent aangepakt door Fris in het Landschap. Op die manier is ingespeeld op de zoektocht naar meer coherentie doorheen het hele recreatiedomein.

 

kessello

De zone van de atletiekpiste maakte plaats voor een glooiend graslandschap met ligweides en extensieve, bloemrijke zones. Nieuwe bomengroepen en solitairen bieden open perspectieven vanuit het gebouw aan de minigolf naar de visvijver en het nieuwe ploeterbos, waarin de hele zone draineert.

 

Waterbeheer

Rond het aspect ‘water’ werden verschillende realisaties gedaan. Het overtollige kwelwater wordt via wadi’s en glooiingen in het landschap naar de achtergelegen hengelvijver afgeleid. Deze vijver wordt dus rijkelijk voorzien van helder en zuiver kwelwater, wat de waterkwaliteit van de vijver zeker ten goede komt.

Ook werd er een ploeterbos aangelegd als technische oplossing voor de afvoer van het overtollige kwelwater, maar vooral als nieuwe, spontane speel- en ontdekkingsplek voor kinderen.

De vernatuurlijking van de andere vijver gebeurde door een oeverafwerking en een spontane ontwikkeling van de oeverbeplanting. De brug is een eyecatcher in de omgeving, maar dient ook als uitkijkpunt bovenop de vijver.

 

 

DSC_0090 (Small)

 

Alle werken werden uitgevoerd door Natuur- en Groenbedrijf Heylen uit Geel.

 

20140806_153348 (Custom)

Dit project was laureaat in de wedstrijd de Groene Lente van de Vereniging voor Openbaar Groen VVOG in de categorie ‘Waterrobuust groen’.