10 adviezen voor de Groene Stad

In een interview met GreenCities geeft Marie-Leen Verdonck, lector aan HOGent en doctorandus in ruimtelijke ontwerp van steden en impact stedelijke hitte eilanden, 10 adviezen voor de groene stad.

 


Marie-Leen Verdonck studeerde af als bio-ingenieur en doctoreerde op hoe het ruimtelijke ontwerp van steden een impact kan hebben op stedelijke hitte eilanden. Via consultancy bedrijven bouwde ze mee aan klimaatadaptatieplannen, zag er de mogelijkheden en beperkingen van. Zij pleit voor een brede, maar eerlijke communicatie over wat echt nodig is: “Gedurfde actie en het herdenken van onze manier van wonen”. Het kan niet ineens en niet zonder passende opleiding van alle mogelijke ontwerpers én uitvoerders. “De groene stad vraagt durf, communicatie en samenwerking!”

1. Herdenk de stad
Elke parkeerplaats minder is meer ruimte voor groen en blauw en ook voor mensen.

2. Maak anders wonen mogelijk
We moeten inzetten op woonvormen met alternatieve, lees minder ruimteverslindende volumes. Eventueel zelfs in volumes van drie- tot negenhoog.

3. Stad en platteland in balans

Het wordt tijd dat de maatschappelijke kost voor het op de buiten wonen effectief in rekening wordt gebracht of minstens zichtbaar wordt gemaakt.

4. Politici: durf te beslissen!
Opmaak van en meer nog beslissen over goede en vergaande klimaatadaptatieplannen vraagt moed en durf. Vooral het schrappen van ruimte voor auto’s ligt gevoelig.

5. Communiceer positief
Breng de boodschap over vanuit een positief en herkenbaar verhaal of ervaring.

6. Weg met vastgeroeste plannen
We moeten het aandurven om plannen die klaarliggen voor uitvoering te herbekijken.

7. Investeer in kennis
Bewustwording is nodig net als klimaat en klimaatadaptatie een plek geven in opleidingen.

8. Meer dan nat en heet

Ook wat hitte effecten betreft weten we wat kan of moet. Droogte is echter een uitdaging.

9. Iedereen verantwoordelijk
Het klimaatadaptief aanpassen van onze leefomgeving is niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van overheden en politici. Iedereen moet mee zijn.

10. Bomen bewust kiezen
Inheems groen is goed voor de biodiversiteit. Tegelijk zie ik dat inheems groen het moeilijk heeft in een verstedelijkte omgeving, daar kunnen en mogen dus meer of beter aangepaste en dus ook uitheemse soorten een plek krijgen.

Lees hier het volledige interview.