Normen voor prestaties van dakgroen

De Nederlandse normcommissie ‘Begroeide Daken’ heeft de NTA voor begroeide daken gepubliceerd. De Nederlands Technische Afspraak (NTA) geeft bepalingsmethoden voor de prestatie van het begroeide dak als geheel in zijn bouwkundige toepassing.

Met de NTA is een eerste stap gezet in het vastleggen van de effecten van het dakbegroeiingssysteem op daken op het gebied van windweerstand, waterretentie en brandgevaarlijkheid.


De NTA is bedoeld voor daken met bevestigde of losliggende, gesloten dakbedekkingssystemen voorzien van een dakbegroeiingssysteem. De afspraak bevat onder meer een beschrijving van alle termen en definities die benodigd zijn voor een juiste interpretatie van de NTA. Ook de bijdrage die een begroeid dak levert aan de weerstand tegen windbelasting van de dakbedekking en/of het begroeide dak zelf in de NTA is opgenomen.

Prestaties inzichtelijk maken
Verder is de bijdrage die een begroeid dak levert aan de reductie van de afvoer van hemelwater van begroeide daken naar het riool door waterbuffering en -vertraging, en geeft de NTA een antwoord op de vraag in hoeverre een begroeid dak voldoet aan de brandveiligheidsaspecten van daken. Met de NTA heeft de markt informatie in handen waarmee het gemakkelijker wordt om de prestaties van begroeide daken inzichtelijk te maken

NTA