Nederland / N65 als etalage van boomkwekers

Langs de N65 – de weg tussen Den Bosch en Tilburg – is een groot aantal boom- en plantenkwekerijen gevestigd. Het gebied wordt door de kwekers beschreven als ‘de tuin van Brabant’, waarin hun producten als op een tuinbeurs kunnen worden geëtaleerd. Daarvoor werken de boomkwekers samen met kunstenaars en ontwerpers.
Volgens de Provincie Noord-Brabant moet de N65 – tussen Tilburg en Den Bosch – de mooiste en ‘groenste’ rijksweg van Brabant worden. De komende jaren zal er gewerkt worden aan een reeds lang geplande reconstructie van de weg. Hierdoor ontstaan er mogelijkheden om de identiteit en ruimtelijke kwaliteit van het gebied en het snelweglandschap op innovatieve wijze te versterken.

Kunstenproject


Dit is voor de boomkwekerij een unieke kans om zich te profileren zonder het gebruik van een schreeuwend reclamebord. In een innovatief project werken boomkwekers, kunstenaars, BKKC (Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur) en de provincie Noord-Brabant samen om de weg te verfraaien.

Het eerste concrete resultaat is de gevel die geplaatst ter hoogte van restaurant het ’t Groene Woud in Vught (tussen Helvoirt en Vught). Hier wordt op een grote gevel het schilderij ‘de zaaier’ van Vincent van Gogh uitgebeeld met gevel beplanting.

 

 

Vanaf september 2015 heeft een aantal boom- en plantenkwekers langs de N65 hiertoe – in de vorm van een werkatelier – samen met vijf kunstenaars en ontwerpers ideeën ontwikkeld. Onderwerp van studie was de rijksweg N65 en hoe kunst en vormgeving de identiteit en herkenbaarheid van de kwekerijsector langs deze weg zouden kunnen versterken.

Aan de kunstenaars werd gevraagd het gehele tracé van de N65 te bekijken en potentieel interessante locaties te onderzoeken. De kunstenaars maakten kennis met de kwekers en hun bedrijven en de omliggende streek werd uitgebreid verkend.

Aan de kunstenaars werden enkele denkrichtingen meegegeven:

• Laanbeeld: de karakteristieke historische oude eikenlaan vervaagt. Een samenhangend plan op het groen in de wegbermen is nodig.
• Boom-plant-kunstwerken: Ontwikkelen van een huisstijl voor de N65 zodat een rustiger beeld en meer eenheid ontstaat.
• Laanmeubilair: straatmeubilair ontwikkelen dat past bij de huisstijl en bijdraagt aan de herkenbaarheid en identiteit van de N65.
• LandArtSpots: kunstprojecten versterken de recreatieve aantrekkelijkheid van de N65 en de omgeving. De kunstenaars kunnen voorstellen doen voor landkunst, toepassing van materialen uit de streek en verblijfsfuncties.
• Groene geluidswanden, levende systemen die fijnstof afvangen of bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Meer informatie hierover vindt u op de website van het BKKC

 

Uit de denkrichtingen van de kunstenaars en ontwerpers selecteerde een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van diverse partijen, de voorstellen van Studio Eric Klarenbeek & Maartje Dros en KCCM (Krijn Christiaansen en Cathelijne Montens) voor verdere uitwerking. De eerste stappen zijn inmiddels gezet.

KCCM – Showroom

Het landschap dat de N65 omsluit, is voor een groot deel in cultuur gebracht door de (boom)kwekers met elk hun specifieke kennis, innovatie en bedrijfscultuur. Deze belevingswaarde van de N65 wil ontwerpersduo Krijn Christiaansen en Cathelijne Montens van KCCM versterken door een verbinding te leggen met het erachter liggende werklandschap.

Er worden (mobiele) plekken ontworpen die langs de N65 zichtbaar zijn. Deze plekken bevinden zich op eigen grond van de boomkwekers en sluiten aan bij hun bedrijfsactiviteiten. Zo kunnen de kwekers de plek inrichten als testlocatie, demonstratiemodel voor snoeien, showroom van kennis of observatiepunt. Om het netwerk dat zo ontstaat te verbinden met bezoekers aan het gebied en financieel levensvatbaar te maken zijn ze beschikbaar als overnachtingsplekken.

 

 

Studio Eric Klarenbeek en Maartje Dros – Absorberende Architectuur

Studio Eric Klarenbeek en Maartje Dros zijn met het idee gekomen om architectonische ingrepen te doen op en rondom de N65 die ervoor zorgen dat er een reductie van CO2 en fijnstof langs de weg plaatsvindt. De ‘absorberende’ architectuur is opgebouwd uit panelen en kaders met een poreuze structuur waar licht en lucht doorheen kan. Het geheel fungeert als een filter en is de beeldende basis voor de groei van bijvoorbeeld mos.

Hiermee ontwikkelen ze multifunctionele plekken zoals een overspanning voor een verkeersader of een bushalte langs de N65 als beschutting tegen fijnstof. Vanuit groene innovatie definiëren Klarenbeek en Dros een nieuwe identiteit en kwaliteiten van het gebied. De ontwerpers doen al langer onderzoek naar de absorptie van fijnstof door middel van organismen. De modellen die tot op heden zijn getest, blijken gering effect te hebben. Met dit project willen zij via alternatieve experimenten, nieuwe benaderingen en methodes bekijken of een wezenlijk effect kan worden bereikt. Door absorptie vanuit het extreme te benaderen doen zij een poging te komen tot een model voor Nederland, maar ook daarbuiten.

Meer informatie vindt u op de website van Mestmag.nl en publiekgemaakt.nl