VLM-Recreatiegids: samen recreatieve projecten opzetten

De Vlaamse Landmaatschappij maakte een recreatiegids ‘Van idee naar uitvoering – samen recreatieve projecten opzetten’.

In die brochure wordt uitgelegd welke opdrachten de VLM uitvoert op vlak van recreatie en toerisme, en worden een aantal voorbeelden in beeld gebracht.


Het doel van de recreatiegids is om vooral steden en gemeenten, te informeren over de verschillende stappen bij het uitwerken van recreatieve projecten, en hoe daarvoor kan samengewerkt worden met de VLM. De foto’s kunnen inspiratie bieden voor toekomstige projectideeën en samenwerkingsmogelijkheden.

Wanneer binnen de VLM een project wordt gestart kunnen een aantal projectfasen worden afgelijnd. In deze brochure worden een aantal elementen belicht per fase. De illustraties geven een beeld van wat het eindresultaat zou kunnen zijn.

U kunt de VLM-Recreatiegids hier downloaden.