Groeiplaatsconstructie toegepast bij bestaande boom

In Antwerpen, op het Komedieplein staat een mooie oude Lindeboom. Om deze boom extra kansen te geven, is er besloten om de groeiplaats te verbeteren door middel van een combinatie van TreeParker en Sandwichpanelen.

Ondergrondse groeiplaatsconstructies worden veelal toegepast bij nieuwe aanplant. Greenmax heeft in Antwerpen het Treeparker-systeem toegepast rond een bestaande lindeboom.
Aan een kant van de boom zijn er TreeParker units geïnstalleerd tussen de bestaande wortels als ondergrondse groeiplaats constructies . De wortels kunnen hier vrij in groeien, de grond in dit systeem is niet verdicht, wat ideaal is voor de boom. Aan de andere kant van de boom is er gekozen voor een sandwichconstructie ter vervanging van de funderingslaag. Het gebruik van de sandwichconstructie is minder belastend voor de bestaande boom.  Treeparker is wellicht meer belastend voor de boom tijdens de inbouw, maar daartegen over staat dat de levensverwachting van de boom met TreeParker velen malen meer wordt verlengt.


Door het tweede maaiveld dat in het TreeParker systeem wordt gecreëerd wordt wortelopdruk voorkomen. Bij de sandwichconstructie zorgt de drukverdeling van de constructie dat de ondergrond minder verdicht, waardoor wortelopdruk wordt verminderd.  Beide systemen zijn  ontwikkeld om te kunnen gebruiken rondom bomen onder zwaar belaste verharding.