Nieuwe technische gids voor efficiënt waterbeheer in groenzones

In het kader van het PDPO-project ‘Naar een efficiënt waterbeheer met groenzones’ maakte PCS de brochure ‘Groen, vol van water – Technische gids voor efficiënt waterbeheer in groenzones’ op. Met deze technische gids reiken we praktische tips voor groenaanleg, -beheer en -onderhoud aan om gemeentebesturen, tuinarchitecten, -aannemers en siertelers te inspireren en te ondersteunen in de realisatie van klimaatbestendige landschappen.

In de gids krijgt u een overzicht van algemene aandachtspunten bij een aanplant en beschikbare technieken (sortimentskeuze, bodemverbeterende middelen, irrigatietechnieken, afdekmaterialen,…) om klimaatbestendige groenzones te creëren.

Door de klimaatverandering worden we geconfronteerd met stijgende temperaturen, langdurige droogte en tegelijkertijd ook periodes van wateroverlast. Via gerichte en functionele inzet van groen kunnen we Vlaanderen beter bestand maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering en de leefbaarheid in steden vergroten. Maar, enkel gezonde aanplantingen kunnen daarvoor zorgen. Daarom is het niet enkel belangrijk om te streven naar meer groen, maar ook naar meer kwalitatief groen.


U kan de gids hier downloaden.