Heusden-Zolder / Burgerbeweging brengt markante bomen in kaart | VIDEO

De burgerbeweging Toekomst Telt heeft samen met het team leefomgeving/groen van de gemeente Heusden-Zolder 25 markante bomen in kaart gebracht. Hiermee willen ze meer aandacht, zorg en respect vragen voor grote bomen in onze directe woon-, school- en werkomgeving.

Het gaat om bomen die, omwille van hun respectabele leeftijd, omvangrijke kruin, soortwaarde of beeldbepalend karakter opmerkelijk zijn. De bomen werden volledig opgemeten: stamdiameter, totale hoogte, takvrije hoogte en diameter kruin.


De oude plataan aan het Domherenhuis in Zolder kreeg onlangs een eerste“TreeTag”via het bedrijf Pius Floris: een duurzame poster die vertelt hoe belangrijk de boom is voor de mens en voor fauna en flora: zuurstofproductie, koolstofopslag, vasthouden regenwater, filtering fijn stof, … Bomen zorgen voor verkoeling, geven onderdak, voedsel en medicijnen. Bomen kunnen tevens bakens zijn van verbondenheid.

De volgende maanden worden ook de andere markante bomen verspreid over de gemeente getagd. Er komt nog een bomenroute op kaart, waardoor iedereen de bomen kan gaan bezoeken.

Meer info: toekomsttelt.be