Nieuwe subsidieoproep voor groen-blauw dooraderingsproject

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid selecteert ambitieuze steden en gemeenten in Vlaanderen die met quick-win-projecten uitvoering willen geven aan het onthardingsbeleid van de Vlaamse Regering en de doelstellingen van de Blue Deal. De subsidie kan tot 70% van de kosten dekken en bedraagt maximaal 200.000 euro per quick-win en maximaal 600.000 euro in totaal.

Departement Omgeving wil grote én kleine steden en gemeenten warm maken om via ruimtelijke projecten verder te gaan dan de reguliere onthardingsaanpak en zich aan te passen aan de klimaatverandering.


Het accent ligt op de uitvoering van maatregelen die kaderen binnen een duidelijke lokale landschappelijk en omgevingsgeïntegreerde visie op groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie in de bebouwde ruimte. Ontharding en vergroening vormen hiervoor de middelen of strategieën. De projecten focussen op integratie, samenhang en realisatie van de water- en droogtedoelstellingen van de Blue Deal. Projecten moeten op een structurele manier een antwoord bieden op de water- en droogteproblematiek in de bebouwde ruimte. Steden en gemeenten die een aanvraag indienen, maken kans op een subsidie en ondersteuning voor de uitvoering. De quick-win projecten moeten binnen een termijn van 3 jaar worden gerealiseerd.

Bekijk de criteria en kom te weten hoe je kunt indienen via deze website. Projecten indienen kan tot 8 augustus.

Bekijk hier de tien onthardingsprojecten die vorig jaar geselecteerd werden.

Parallel loopt ook een subsidieoproep rond ontharding en groen-blauwe inrichting van bebouwde omgeving.