DELVA Landscape Architects / ’Buiksloterham Circulair’

DELVA Landscape Architects / Urbanisme presenteren de resultaten van hun onderzoek ‘Buiksloterham Circulair – ontwerpen aan de postindustriële stad” door middel van het boek ‘Buiksloterham Circulair’. Onderzoek in samenwerking met Studioninedots en Metabolic en in opdracht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

In een eerdere studie door DELVA Landscape Architects, Metabolic en Studioninedots, ‘Circulair Buiksloterham – een Living Lab voor circulaire gebiedsontwikkeling’ (2014), is een visie en ambitie uiteen gezet voor de ontwikkeling van Buiksloterham (Amsterdam) tot stadswijk. Het bijbehorend manifest Circulair Buiksloterham is getekend door meer dan twintig beslissende partijen.


Maar hoe kom je tot zo’n circulaire wijk, en wat kunnen planners en ontwerpers hierin betekenen?

Met het boekwerk ‘Buiksloterham Circulair – ontwerpen aan de postindustriële stad’ wensen de auteurs, met Buiksloterham (Amsterdam) als testcase, een voorbeeldstellende gebiedsaanpak te ontwikkelen om de transitie naar de circulaire stad vorm te geven.

Het monofunctionele industriegebied ontwikkelt zich stap voor stap naar een bruisend nieuw stadsdeel. Deze postindustriële context roept specifieke vragen op. Hoe ga je om met zaken als ondergrondse infrastructuur, bodemvervuiling en bestaande materialen? En hoe resulteren nieuwe vormen van stedenbouw in een gebied waar experiment plaats vindt, maar waar nieuwe duurzame technologieën ook grootschalig uitgerold kunnen worden? En hoe ontwerp je met de onzekerheden die de snelle technologische ontwikkelingen op het gebied van circulariteit met zich meebrengen? Het gepresenteerde boekwerk geeft antwoord op deze vragen en biedt zo een set handvatten voor circulaire stedelijke ontwikkeling.

Verschillende bestaande initiatieven in Buiksloterham richten zich reeds op circulaire ontwikkeling. Vier sprekende voorbeelden hiervan, de Ceuvel, de zelfbouwers, Schoonschip en Cityplot Buiksloterham (nu Buiksloterham&Co) zijn geëvalueerd. Samen maken zij van Buiksloterham een experimenteergebied met innovatieve oplossingen voor tijdelijk gebruik van vervuilde grond, van zelfbouwers die de grenzen van duurzaam bouwen en zelf energie opwekken opzoeken, van collectieven die samen ontwikkelen en van ontwikkelaars die de noodzaak zien om op grotere schaal onderscheidende woonmilieus te maken die inspelen op duurzame waarde ontwikkeling. Dit zijn allemaal projecten met een eigen dynamiek in tijd en locatie. Deze nu nog losstaande initiatieven laten allen op hun eigen manier zien hoe werken aan het stedelijk metabolisme een meerwaarde levert voor de stad.

 

03-DELVA Landscape Architects-Buiksloterham CIrculair-Buiksloterham Ontstaan circulaire stad copy 04-DELVA Landscape Architects-Buiksloterham CIrculair-Buiksloterham-karakterschets copy 05-DELVA Landscape Architects-Buiksloterham CIrculair-Buiksloterham-circulair cityplot copy 06-DELVA Landscape Architects-Buiksloterham CIrculair-Buiksloterham-circulair schoonschip copy 07-DELVA Landscape Architects-Buiksloterham CIrculair-Naar de veerkrachtige stad copy 08-DELVA Landscape Architects-Buiksloterham CIrculair-Buiksloterham 2020 copy 09-DELVA Landscape Architects-Buiksloterham CIrculair-Buiksloterham 2040 copy

 

De publicatie kan hier online bekeken worden