Projectoproep Prijs Publieke Ruimte 2023

Sinds 2008 nodigt Infopunt Publieke Ruimte steden, gemeenten, ontwerpbureaus en private ontwikkelaars uit om projecten in te zenden voor het jaarlijkse praktijkboek Publieke Ruimte en de Prijs Publieke Ruimte 2023.

Het praktijkboek Publieke Ruimte is een referentiewerk voor iedereen die met openbare ruimte bezig is. Een jury van onafhankelijke deskundigen maakt uit de inzendingen een selectie van projecten die zullen worden opgenomen in het praktijkboek Publieke Ruimte 2023. Alle inzendingen komen in aanmerking voor de Prijs Publieke Ruimte. Naast de onderscheiding door de jury komen de vijf nominaties ook in aanmerking voor de Publieksprijs Publieke Ruimte. Voorbeelden van eerder gepubliceerde projecten vindt u in de online Databank Publieke Ruimte.


Van woonstraat tot tijdelijke ruimte, van stationsomgeving tot stadspark, van bedrijventerrein tot recreatiedomein: alle recente realisaties kunnen meedingen naar de Prijs Publieke Ruimte 2023. De belangrijkste voorwaarden zijn enerzijds de situering in België en anderzijds de projectrealisatie na 1 januari 2017.

De oproep bestaat uit twee categorieën: ‘projecten met stedelijk karakter’ en ‘projecten met landelijk karakter’. De projectoproep Publieke Ruimte 2023 wordt afgesloten op 16 september 2022.

Wie kan een dossier inzenden?

Naast openbare besturen moedigt Infopunt Publieke Ruimte ook opdrachtgevers uit de private sector (projectontwikkelaars, huisvestingsmaatschappijen, recreatieparken, schoolbesturen,  vzws) aan om hun realisaties in te zenden voor de projectoproep Publieke Ruimte. Ook producenten en leveranciers van inrichtingsmaterialen kunnen projecten waaraan zij hebben meegewerkt, voorstellen via het gemeentebestuur of ontwerpbureau. 

Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met juryvoorzitter Jan Vilain via [email protected] of 03 270 06 35