Nieuwe brochure ‘Ziekten en plagen in houtig kleinfruit’

Het Departement Landbouw en Visserij publiceert een nieuwe brochure ‘Ziekten en plagen in houtig kleinfruit’.

Met deze brochure vestigt het departement de aandacht op het belang van goede inzichten in de ziekten en plagen bij bessen, bramen en frambozen in onze contreien. Met de derde uitgave van Ziekten en plagen in houtig kleinfruit stelt het departement aan de teler een praktische gids ter beschikking over alle ongewenste organismen op bessen, bramen en frambozen in onze contreien.


Deze volledig herwerkte uitgave is aangevuld met nieuwe ziekten en plagen, die recent in ons houtig kleinfruit voorkomen. Deze brochure bevat de meest recente informatie om struiken en vruchten op een wettelijke en correcte manier te beschermen tegen belagers, die de productie en de kwaliteit van de vruchten in gevaar kunnen brengen.

Daarnaast komen ook de middelen en de goede praktijkmethoden van beheersing aan bod, waarbij belangrijke teeltmaatregelen en ook biologische toepassingen niet uit het oog verloren worden. Deze uitgave is hierdoor een handig hulpmiddel voor alle professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen, die vanaf 1 januari 2014 de principes van IPM (Integrated Pest Management) moeten toepassen.

Bij een geïntegreerde bestrijding worden de verschillende gewasbeschermingsmethoden zorgvuldig afgewogen en geïntegreerd toegepast om ziekten en plagen te voorkomen.

De publicatie is gebaseerd op praktijkonderzoek en is verder tot stand gekomen door intense samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de praktijkcentra die onderzoek verrichten en voorlichting verzorgen in het kleinfruit. De vele foto’s maken van deze gids een aantrekkelijk naslagwerk voor telers, onderzoekers, voorlichters en onderwijsinstellingen. U kunt de gids hier downloaden.

kleinfruit