Nieuwe VHG-handleiding ‘De Levende Openbare Ruimte’

De nieuwe handleiding van de Nederlandse sectororganisatie VHG gaat over groen in de openbare ruimte en semi-openbaar groen. Het is een boekwerk vol inspirerende praktijkvoorbeelden voor toekomstbestendige, gezonde en leefbare steden.

De handleiding gaat over groen dat bijdraagt aan het integraal aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van waterberging, hittestress, gezondheid, biodiversiteit en circulariteit. De handleiding is bedoeld om provincies, gemeenten, opdrachtgevers, landschapsarchitecten en groenprofessionals te helpen en inspireren bij het integraal ontwerpen, aanleggen en beheren van levende openbare ruimten.


VHG-directeur Egbert Roozen: “Met dit concept voor een levende openbare ruimte wil Branchevereniging VHG laten zien hoe groen kan worden toegepast in de bebouwde omgeving. Want niet alleen in tuinen en rondom, op en in gebouwen, maar ook in de openbare ruimte zijn tal van baten met groen te realiseren. In deze handleiding presenteren we daarvoor vele innovatieve oplossingen aan de hand van de 19 baten die met groen behaald kunnen worden. De lezer zal versteld staan van alle mooie en praktische voorbeelden die we laten zien in bijvoorbeeld parken, wijken, winkelgebieden en bedrijventerreinen.”

Meer dan 500 praktijkvoorbeelden

Het uitgebreide boekwerk bevat meer dan 500 gerealiseerde praktijkvoorbeelden met een toelichting, die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de praktijk. In de handleiding is veel aandacht voor het belang van de bodem en het behoud van gezonde bomen. Ook oplossingen tegen hittestress en multifunctionele wadi’s komen aan bod, evenals ecologische bermen. Daarnaast gaat de handleiding over beweegvriendelijke steden, drukte verdelen en stille plekken. En over ontwikkelingen zoals burgerparticipatie en deeltuinen. Steeds wordt daarbij het belang van vakkundige aanleg en professioneel beheer benadrukt.

Opzet

De informatie is handig geordend binnen negentien thema’s zoals water, temperatuur, luchtkwaliteit, biodiversiteit, geluid, circulair, bewegen en spelen, ontspannen, ontmoeten of voedsel. Om heel gericht de meerwaarden van groen te belichten, is er voor elk type gebruiksfunctie van een gebied een mindmap toegevoegd. Van parken en begraafplaatsen tot winkelgebieden en industrie- en bedrijventereinen. De mindmaps geven een uitgebreid overzicht van de verschillende meerwaarden van groen en zijn goed te gebruiken in gesprekken met multidisciplinaire teams. Verder is er een mindmap over De Levende Openbare Ruimte in relatie tot certificeringen en de Sustainable Development Goals, zeer geschikt bij het bepalen van de ambities.

Bestellen.