Conditiebepaling van stadsbomen met de inzet van drones

Stijn Dutry, laatstejaarsstudent groenmanagement aan VIVES Roeselare, heeft een eindwerk gemaakt rond de conditiebepaling bij stadsbomen. Hij gebruikte daarvoor drones met sensoren.

Bomen zijn ons duurzaamste groenelement in de stad. Ze vervullen belangrijke ecosysteemdiensten, gaande van luchtzuivering over verkoeling tot waterbuffering. In een stedelijke omgeving ervaren bomen wel constant stress. Er is daarom nood aan een efficiënte en regelmatige monitoring van de conditie van stadsbomen. Tot voor kort gebeurde dit via individuele boomcontroles, een arbeidsintensief en tijdrovend proces.


De drone bevat verschillende sensoren die de conditie van de bomen in kaart brengen. Remote sensing werd al succesvol toegepast in de landbouwsector voor het uitwerken van groeimodellen van gewassen, in de fruitteelt voor het nagaan van de conditie van de fruitgaarden, in bosbouw voor het opvolgen van plagen en bij stadsbomen voor onderzoek.

Via de combinatie van een index en infraroodstraling kom je tot een map waarbij de conditie van de verschillende bomen zichtbaar is. Je krijgt een beeld van de dode bomen, de bomen onder zware stress, onder matige stres, onder lichte stress en gezonde bomen zonder stress.

Stijn Dutry probeerde met dit onderzoek een methode te ontwikkelen om bomen in de stand efficiënt te monitoren. Het BioLab van het expertisecentrum agro- en biotechnologie zal hierop in de toekomst verder inzetten. De drones hebben duidelijk aangetoond dat ze een echte meerwaarde betekenen om grotere gebieden te screenen. Op die manier worden kritieke bomen snel gedetecteerd. Nadien kunnen doelbewust individuele boomcontroles worden uitgevoerd.

Bron: Vives