Nieuwe afficheringsverplichtingen op de afdeling “pesticiden” van tuincentra en doe-het-zelfzaken

In tuincentra en doe-het-zelfzaken moeten vanaf 1 april affiches hangen in de afdeling ‘gewasbeschermingsmiddelen’, die de consumenten onder andere wijzen op alternatieve methoden om onkruid of slakken te bestrijden. Dat meldt de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Eén van deze posters gaat over algemene voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van pesticiden (handschoenen dragen, niet sproeien in aanwezigheid van andere mensen, afvoer naar recyclageparken, enz.). Drie andere posters stellen in het kort doeltreffende alternatieven voor ter bescherming tegen ongewenste planten, insecten of ziekten in de tuin. Denk aan bodembedekkende planten tegen onkruid, biervallen tegen slakken, insectennetten tegen insecten of nog roteren met gewassen tegen ziektes.
Elke poster is voorzien van een specifieke QR-code die naar een webpagina verwijst waar meer informatie beschikbaar is.


Op de website handigindetuin.be vinden consumenten alle informatie over het veilig gebruik, het opslaan en het verwijderen van bestrijdingsmiddelen. Geregeld worden er nieuwe filmpjes op de website geplaatst die op een duidelijke manier advies en tips geven om thuis aan de slag te gaan. In dit filmpje worden tips gegeven over ziekten en schimmels in de tuin en moestuin en hoe je ze kan aanpakken.

Meer info op Fytoweb.be

Bron: FOD Volksgezondheid

Meer info op fytoweb.be