Nieuw zadenmengsel belooft EPR-populatie te onderdrukken

Bloemzadenleverancier Cruydt Hoeck brengt een nieuw mengsel van bloemenzaden op de markt om natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan te trekken.


Het nieuwe anti-EPR-mengsel is een ‘inheems bloedenweidemengsel die jaarrond voorziet in voedsel voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, zoals peen en boerenwormkruid’, aldus Cruydt Hoeck.
Cruydt-Hoeck stelt voor gebieden buiten de bebouwde kom lokaal passende bloemenmengsels samen die aantrekkelijk zijn voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zoals sluipwespen, sluipvliegen, kevers, roofwantsen en gaasvlieglarven. In dorp en stad kunnen onze standaard bloemenmengsels G1 en G2 goed worden ingezet.


Zaai de wilde bloemenzaden in de directe omgeving van de eik. Ongeveer binnen een cirkel van 100 meter. Dit is een afstand die de meeste natuurlijke vijanden vliegend redelijk kunnen overbruggen. In verband met droogte zaai je liever niet direct onder de boom, want dan kunnen de zaden slecht tot ontwikkeling komen. Wel is het mogelijk om opgekweekte droogtebestendige soorten als mannetjesereprijs en het muizenoortje te planten.