Studienamiddag Natuurinclusief Bouwen

De Vlaamse Confederatie Bouw organiseert op 20 mei in samenwerking met Triple Living een studienamiddag ‘Natuurinclusief bouwen’. Centraal staat een rondleiding door de wijk Antwerpen Nieuw Zuid. Je krijgt in de praktijk te zien hoe onze woonruimte klimaatrobuust kan worden ingericht. 

De klimaatverandering stelt onze maatschappij tot enorme uitdagingen. Lange periodes van droogte, dalende grondwaterstanden, steeds vaker voorkomende hittegolven en hevige regenbuien met overstromingen. Tegelijkertijd is er door de bevolkingsgroei nood aan de versterking van woongebieden en aan verdere verdichting. De afgelopen jaren toonde de Coronacrisis aan dat die verdichting kwaliteitsvol dient te gebeuren met voldoende kwalitatieve groene ruimte voor de burger. Groene ruimte die ook als leefgebied en netwerk noodzakelijk is voor de biodiversiteit, die door de klimaatverandering onder druk komt te staan. Deze studienamiddag focust op die uitdaging. 


Dit evenement kadert binnen het project Natuurinclusief Bouwen, naar een objectief beoordelingskader voor biodiversiteit bij bouwprojecten. Een project van de Vlaamse Confederatie Bouw dankzij de steun van het Departement Omgeving.

Tijdens een 2 uur durende wandeling door de wijk, komen verschillende sprekers aan bod:

  • Ontwikkelaar Triple Living geeft uitleg over de historiek en het masterplan van de wijkontwikkeling. 
  • Bureau Bas Smets geeft uitleg over de blauw-groene ingrepen in de site: het basisplan van de groeninvulling, concept van het park, de wadi’s en uitleg over de plantenkeuze. 
  • Er wordt een bezoek gebracht aan de daktuinen van het Palazzo Verde van Stefano Boeri, waarbij Avant Garden de uitdagingen en aandachtspunten bespreekt van de uitvoering, de plantenkeuze bespreekt alsook het irrigatiesysteem. 
  • Voorts staat er nog een bezoek op het programma aan de werf van Park Dok Zuid, de nieuwe bestemming van de Gedempte Zuiderdokken. Stad Antwerpen voorziet uitleg over het klimaat adaptief ontwerp van het park, het beheerplan en het onderliggende watersysteem van collectieve hemelwateropvang.

U kunt hier inschrijven.