Toekomsttuinen / Naar een nieuwe benadering van de tuin [VIDEO]

Vele veranderingen van vandaag vragen om een nieuwe aanpak van de tuin: biodiversiteitsverlies,  klimaatverandering, demografische ontwikkelingen, luchtvervuiling, hittestress, stadsverdichting, … Met het project Toekomsttuinen wil het Kenniscentrum tuin+ de kennis die nodig is voor zo’n nieuwe aanpak verkennen, verspreiden en ontwikkelen. Samen met professionals uit het werkveld wil men werken aan innovatieve, duurzame manieren om tuinen beter te ontwerpen en te beheren.

Een vernieuwende aanpak is mogelijk in allerlei, uiteenlopende situaties: in een bestaande of nieuwe tuin, in een private of collectieve tuin, op een vergeten stukje braakland, bij grote bouwprojecten, in een tuin van een bedrijf, zorginstelling, school, …  Op vele plaatsen kunnen we duurzame toekomsttuinen maken en zo bouwen aan een waardevol en veerkrachtig tuinenlandschap in Vlaanderen. Dit vraagt om een benadering die zowel ruimtelijk, sociaal als ecologisch is, en expertise in deze domeinen.


Wat is een toekomsttuin?
• Een toekomsttuin neemt de ruimere omgeving als uitgangspunt
• is klimaatgericht
• houdt rekening met netwerken en kringlopen
• wordt met en voor biodiversiteit gerealiseerd
• vanuit betrokkenheid en engagement
• koppelt biodiversiteit aan een hoge belevingswaarde.

Ontwerpen en innoveren met planten
Bij Toekomsttuinen staat het ontwerpen met planten voorop en centraal. Doordacht ontwerpen met  planten maakt de verbinding tussen biodiversiteit en beleving mogelijk. In Toekomsttuinen beantwoorden we vragen, voeren we analyses uit, zoeken we naar nieuwe oplossingen.

Typische vraagstukken van de toekomsttuin zijn:

• Hoe realiseer je met natuurlijke beplanting meerwaarde voor gebruikers van een bedrijfstuin, schooltuin, zorgtuin, …
• Hoe integreer je met beplanting een tuin in zijn bredere stedelijke of landelijke omgeving?
• Wat zijn alternatieven voor traditionele beplantingen met weinig ecologische waarde?
• Hoe creëer je met beplanting waardevolle, boeiende gradiënten tussen privaat en publiek, tussen stad en buitengebied?
• Hoe ontwerp je met nieuwe groenvormen een daktuin, collectieve tuin, regentuin, klimaattuin, eetbare tuin, therapeutische tuin, …?
• Hoe optimaliseer je ecosysteemdiensten in een tuin?
• Hoe maak je met beplanting ecologische corridors over de grenzen van tuinen heen?
• Hoe maak je een duurzaam beplantingsontwerp dat minimaal beheer garandeert?
• Hoe optimaliseer je de levensduur van beplantingen?
• Hoe verzoen je strakke structuur met rijke, natuurlijke beplanting?
• Hoe kunnen inzichten uit de omgevingspsychologie een beplantingsontwerp rijker maken?

Toekomsttuinen is een project van tuin+ en blikopener Vlaanderen voor landschaps- en tuinarchitecten, tuinontwerpers, tuinaannemers, studiebureaus, projectontwikkelaars en professionele beheerders van tuinen van bedrijven en zorginstellingen.

Heb je interesse om samen te werken, om kennis te verwerven of te innoveren in beplantingsontwerp? Neem dan contact op via [email protected]

 

 

Foto: Landelijke Gilden