Neem met uw gemeente deel aan de Bouwmeesterscan voor Ruimte en Klimaat

Op initiatief van Geert Bourgeois, Vlaams minister-president, lanceren de Vlaamse Regering en de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck lanceert een oproep aan gemeentebesturen om zich kandidaat te stellen voor de Bouwmeester Scan. Met de Scan kunnen gemeentebesturen een beter beleid uitstippelen om werk te maken van een duurzaam en beter ruimtegebruik.

De Bouwmeester Scan werd speciaal ontwikkeld voor gemeentebesturen die snel werk willen maken van een adequaat ruimtelijk beleid, en publieke en private ontwikkelingen in de gewenste richting willen sturen. Een team van experten brengt de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeente in kaart en reikt een concrete agenda van projecten en ingrepen aan. Het gaat daarbij onder meer over verdichting en kernversterking, de versterking en uitbreiding van groenblauwe netwerken, de creatie van groengebieden met verhoogde ecologische waarde en een beter samenspel tussen open ruimte en verstedelijking.


Gemeentebesturen die een Bouwmeester Scan willen te laten uitvoeren, kunnen zich kandidaat stellen van 22 januari 2018 om 10.00 uur tot 12 februari 2018 om 10.00 uur. Op de website van de Bouwmeester kunt u een aanvraagformulier downloaden en de gegevens van uw gemeente achterlaten. De geselecteerde gemeenten worden in februari 2018 bekendgemaakt.

De Bouwmeester Scan is een initiatief van het Team Vlaams Bouwmeester in samenwerking met het Departement Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vereniging van de Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

bouwmeesterscan.be