Nederlands KCAP wint prijsvraag voor transformatie voormalige scheepswerf in Wenen

KCAP Architects & Planners heeft in samenwerking met de Weense bureaus Baumschlager Hutter Partners en YEWO LANDSCAPES de eerste prijs gewonnen in de internationale stedenbouwkundige prijsvraag voor de transformatie van de voormalige scheepswerf in Korneuburg, ten noord-westen van Wenen.

Op de 18 ha omvattende voormalige scheepswerf zal een levendig stadskwartier voor wonen, werken, cultuur en vrije tijd ontstaan. Het concept van team KCAP is gericht op een zorgvuldige stedenbouwkundige transformatie met integratie van de bestaande structuren en karakteristieke elementen. De locatie aan de Donau, de haven en het waterrijke natuurgebied in de directe omgeving zijn de dragers van de kwaliteit en de identiteit van het gebied. Dat geldt ook voor de bestaande faciliteiten voor recreatie, vrije tijd en cultuur en de industriële gebouwen die van de historie van de voormalige scheepswerf getuigen.


Het stedenbouwkundige plan voor het ‘Neue Werftquartier’ biedt een combinatie van stedelijk wonen en werken, omgeven door natuur en water, met de haven als hart van de nieuwe wijk. Diverse eilanden met een dichte bebouwingsstructuur bieden een grote variatie aan typologieën en programma’s. Ingebed in het landschap creëren zij verschillende karakterzones met gebouwde en natuurlijke open ruimten. Door deze eilandenstructuur kunnen clusters voor wonen, werken, cultuur, educatie, innovatie en creativiteit naast elkaar bestaan. Daardoor wordt de ontwikkeling van een gemêleerde, stedelijke wijk met gemengde functies en talrijke woon- en werkomgevingen voor verschillende leeftijden en levensstijlen gegarandeerd.

Door de aansluiting op de bestaande infrastructuur te verbeteren en nieuwe strategische verbindingen te leggen, ontstaat er een aantrekkelijk en beter toegankelijk gebied dat profiteert van de verbinding met het centrum van Korneuburg. Tegelijkertijd heeft het de potentie zich tot een zelfstandig stadskwartier te ontwikkelen. Stedelijke ingrepen en herprogrammeringen van de bestaande open ruimten en gebouwen, zowel direct uitvoerbaar als op lange termijn, zorgen voor de directe activering van het gebied. Ook draagt deze aanpak bij aan het open en transparant opgezet planningsproces, waarin de burgers van Korneuburg actief worden betrokken.