Floriade 2022 wordt innovatieve groene stad

Het Floriadeterrein in Almere moet in 2022 de nieuwste innovaties voor de groene stad laten zien. De belangrijkste thema’s zijn groen, voedselvoorziening, energie en gezondheid.

Voor de ontwikkeling van het terrein is sprake van twee fasen: de realisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling inclusief vastgoed en de geleidelijke totstandkoming van een groene gezonde stadswijk. De locatie van de Floriade is niet toevallig: de plek in het hart van de stad is een aantrekkelijk gebied voor duurzame gebiedsontwikkeling.


In het ontwerpplan van Winy Maas van MVRDV is het Floriadeterrein verdeeld in kavels van zo’n 30 bij 50m. Op elke kavel wordt de buitenste rand van 2m breed beplant met één soort. Deze zogenoemde plantenbibliotheek is uitgewerkt door landschapsarchitect Niek Roozen. Letterlijk en figuurlijk wordt het Arboretum een bloemlezing van alle bomen, bloembollen en planten, voor bezoekers en de groene sector.

Voor de Floriade wordt de A6 – die dwars door het terrein loopt – verlaagd tot het maaiveld. De taluds blijven aan weerszijden 6 m hoog.

 

 

Growing Green Cities

Het thema Growing Green Cities staat centraal in de ontwikkeling van Almere, met als hoogtepunt de Floriade in 2022. Met Growing Green Cities draagt Almere bij aan oplossingen voor vraagstukken rondom voeding, de groene omgeving, energieproductie en gezondheid. Internationaal, als we in gesprek zijn met andere steden, praten we over Feeding, Greening, Energizing and ‘Healthying’ the City.

Growing Green Cities gaat dus over meer dan alleen het groen. Het gaat om het groeien naar een groene, gezonde stad met ruimte voor nieuwe en innovatieve ideeën en kansen voor iedereen. Samen maken we de stad! Meer informatie vindt u op de website www.growinggreencities.nl.