Woonwijk Kerckebosch wint Falco Award Beste Openbare Ruimte

De wijk Kerckebosch in Zeist heeft de Falco Award 2016 voor de beste openbare ruimte van Nederland gewonnen. Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt aan de mooiste, meest toegankelijke en bijzondere openbare ruimte van Nederland.

In de finale versloeg Kerckebosch de stationspleinen van Arnhem en Rotterdam. Juryvoorzitter Peter de Bois licht toe: ‘Verscholen in de Utrechtse bossen is een complex van sociale woningbouwflats geleidelijk aan omgekat tot woonwijk waarin landschap, zorgvuldige detaillering van publiek en privaat domein in een complex proces met bewoners tot een duurzaam voorbeeldproject is gemaakt.


Bewondering heeft de jury voor de moeite die is gestoken in het woonprogramma waarin bestaande bewoners uit de oude sociale woningbouw weer een plek kregen in de wijk waarmee het nieuwe Kerckebosch een voorbeeld is van een ongedeelde stad. Een zorgvuldig participatieproces heeft de basis gelegd voor de actuele kwaliteit.’

Paul Kersten van bureau wUrck voor architectuur, stedenbouw en landschap is met zijn team sinds 2010 betrokken als landschapsarchitect bij Kerckebosch. Kersten: ‘De award is een beloning voor integrale ontwikkeling stad en natuur, samen met bewoners uit de wijk. In Kerckebosch lopen natuur en bebouwing naadloos in elkaar over. Bij het ontwerpen van de openbare ruimte, maar juist ook bij de overgang tussen openbaar en privé, wordt er zorgvuldig naar gestreefd het thema “wonen in de natuur” op elke plek daadwerkelijk voelbaar te maken. Dit geldt niet alleen voor het inpassen van de woningen, maar ook langs de hoofdontsluiting, in de woonstraten en de verschillend vormgegeven natuurgebieden bewaren de specifieke kwaliteiten van deze bijzondere locatie. Om het bosrijke karakter van de wijk te behouden is het uitgangspunt zo veel mogelijk bestaande bomen te sparen, zo slingert de hoofdontsluitingsweg, de Kerckeboschlaan, als het ware door het bos heen. De aanwezige hoogteverschillen worden in het ontwerp opgenomen en versterkt. De tussen de scheggen gelegen bosgebieden worden met het natuur- en recreatiegebied “Utrechts landschap” verbonden. Op sommige plekken worden deze bosgebieden verrijkt met open heidevelden. Vanuit de voordeur staan bewoners direct tussen heide en bos. Natuur en wonen staan naast elkaar.”

In samenwerking met wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch maakte wUrck de deelinrichtingsplannen voor de gehele wijk, hieronder vallen onder andere; de inrichting van de verschillende scheggen, de ruimtelijke opzet van de hoofdinfrastructuur en overige plangebieden zoals het herbestemmen van natuur tussen de scheggen.

Volgens Kersten is de kracht van het ontwerp van de openbare ruimte in Kerckebosch dat alles in één hand is ontworpen en samen met gebruikers en beelden kunstenaars is uitgewerkt. Met speciaal ontworpen meubilair, totempalen, lichtmasten en lichtplan.

 

wonen_vrije_kavels

img_5092

cukh6avxeaavzf7

Falco Award