Michael van Gessel wint ARC15 Oeuvre Award

De Nederlandse landschapsarchitect Michael Van Gessel heeft de belangrijke ARC15 Oeuvre Award gewonnen.

Michael van Gessel is sinds 1978 werkzaam in de landschapsarchitectuur van Nederland en daarbuiten. Door middel van talloze ontwerpen van parken, landgoederen en stedelijke ruimten drukt hij een even nadrukkelijk als bescheiden stempel op onze omgeving.


De jury heeft unaniem voor Van Gessel gekozen vanwege de consistentie en reikwijdte van zijn oeuvre alsook de blijvende verandering die zijn ontwerpen in de publieke ruimte hebben teweeggebracht. Tevens waren de menselijke benadering, schaal en beleving in Van Gessels oeuvre doorslaggevend.

De helft van zijn werk bestaat uit landschapsarchitectuur, in de vorm van parken, pleinen en omgeving van gebouwen. Minstens zo belangrijk is de rol die hij speelt in grote stedelijke projecten zoals de IJ-oevers te Amsterdam of Belvedere te Maastricht, waarin hij de supervisie voor zijn rekening neemt. Leidend voor hem is altijd de vraag hoe de stad het braakliggende land overneemt en hoe de natuur weer ruimte valt te geven.

Van Gessel zelf spreekt van  luisteren naar de plek. Het vormt het uitgangspunt voor het nadenken over de manier waarop je op een locatie tussen mens en natuur komt. Een ontwerp of ingreep moet functioneren en in de situatie passen, alsof het er altijd al is geweest. In zijn werk streeft Van Gessel dan ook naar precieze en zo minimaal mogelijke ingrepen. Maak kleine dingen met maximaal effect, is zijn motto.

ARC Award
De jury van de ARC Awards is van oordeel dat “Zijn projecten zijn alom aanwezig maar slaan je nooit ‘in your face’. Het zijn bepalende maar onzichtbare ingrepen die gericht zijn op interactie. Ook deze aspecten van zijn werk wil de jury onder de aandacht brengen. Zijn werk wordt weliswaar gemaakt vanuit eigen preoccupatie, maar is zeer geëngageerd en naar buiten gekeerd. De jury ziet in de ontwerpen van Van Gessel een bijzondere sensitiviteit voor zowel de mens als de natuur en de verbinding hiertussen. De ontwerpen van Van Gessel tonen daarbij een mooie balans tussen intensiteit en gedegenheid. Hij weet het bestaande aan te vullen en te versterken en daarmee een groot en breed publiek te bereiken en te bewegen, hetgeen de jury graag wil bekronen.”

 

architectimage-extralargethumnail-1

architectimage-extralargethumnail

raadvanState

Twickel

Bron