Dag van de architectuur / Woonzorgcentrum Ter Leenen

Bij de uitbreiding van het OCMW complex RVT ‘Ter Leenen’ in Nevele werd ook de buitenruimte als geheel aangepakt. Het ontwerp voor de buitenruimte is gebaseerd op verschillende ‘velden’ die met een uitgesproken eigen karakter worden vormgegeven.

De oude vleugel van het OCMW-rustoord in het Oost-Vlaamse Nevele beantwoordde niet meer aan de noden van deze tijd en daarom werd besloten om een geheel nieuw en eigentijds Woonzorgcentrum te bouwen.


Het nieuwe gebouw van 51N4E Architecten volgt een totaal nieuw woonconcept. De manier van wonen is er duidelijk ‘anders’ dan in het traditionele rusthuis. Elke kamer bestaat namelijk uit twee delen: een slaapgedeelte met veel privacy en een ‘woongedeelte’ dat makkelijk open en dicht kan, en dus kan overlopen in de gang en de circulatieruimte. Op die manier valt de strikte scheiding tussen privé en publiek weg, indien gewenst uiteraard, en dat opent toch wel interessante perspectieven. De bedoeling is uiteindelijk dat de bewoners meer contact hebben met elkaar en dat er meer openheid in de kamers wordt gecreëerd zonder de privacy te schaden. Dat is behoorlijk uniek.

In een artikel in De Standaard omschreef architect en publicist, Koen Van Synghel het huis als volgt: “De architectuur van dit zorgcentrum maakt een einde aan de verveling die ziekenhuizen typeert. Schaal, ruimte, verhouding, maar ook materie en kleur geven dit collectieve huis de allures en de luxe van een kuuroord. Dit is een bejaardentehuis zoals een bejaardentehuis hoort te zijn. Een plek om waardig oud te worden.”

LAND Landschapsarchitecten werd vanaf het voorontwerp gevraagd om de verschillende velden verder uit te werken en te materialiseren met de juiste plantsoorten en verhardingen. Verder stond LAND in voor het opmaken van het uitvoeringsontwerp, de aanbesteding en de begeleiding van de werken.

LAND_166_03-693x358

LAND_166_02-693x358

rusthuis-rusthuis-ter-leenen

Dag van de Architectuur

Het WZC Nevele kan ter gelegenheid van de Dag van de Architectuur op zondag 11 oktober bezocht worden. De Dag van de Architectuur presenteert enkele projecten van school- en zorginfrastructuur die de noodzakelijke inhaalbeweging aankondigen.

Alle informatie en een beschrijving van de geopende gebouwen en sites vindt u op de website van de Dag van de Architectuur.