Mijn Tuinlab: toegangspoort voor citizen-science projecten in je eigen tuin

Tuinen bleven de laatste decennia vaak onopgemerkt door onderzoek en beleid. De meeste privétuinen liggen als eilandjes verborgen achter gebouwen en afsluitingen. Maar vele kleintjes maken één groot. Wie in Vlaanderen over de grenzen van de tuinpercelen heen kijkt, ziet een tuinmozaïek met een krachtig potentieel als groene structuur. Kenniscentrum tuin+ (Erasmushogeschool Brussel) vertrekt van dit potentieel om het burgerwetenschapsproject ‘Mijn Tuinlab’ te lanceren samen met Natuurpunt en KU Leuven. Mensen kunnen hun tuin aanmelden bij dit platform. Ze houden er op één centrale plaats relevante informatie over hun tuin bij, krijgen tuinadvies en kunnen via het platform deelnemen aan verschillende burgerwetenschapsprojecten.

 


Tuinen beslaan maar liefst 9% van de oppervlakte van Vlaanderen. Samen vormen ze een groot tuinenlandschap met heel diverse functies. Naast een plaats voor sport en spel, ontspanning en tuinieren, leveren ze ook diensten als wateropslag, leefgebied voor dieren en planten tot zelfs een buffer tegen klimaatverandering. Dat noemen we ‘ecosysteemdiensten’. Toch is er nog maar heel weinig onderzoek verricht naar onze tuinen en valt er nog veel te ontdekken. Via Mijn Tuinlab kan u eenvoudig deelnemen aan verschillende citizen-science projecten in de eigen tuin. Door deel te nemen aan Mijn Tuinlab levert u een belangrijke bijdrage aan lopend wetenschappelijk onderzoek, krijgt u meer inzicht in het functioneren van uw eigen tuin en ontvangt u van ons, naast de resultaten, ook handige en nuttige tips om met eenvoudige ingrepen uw tuin meer ecosysteemdiensten te laten leveren.

De strategische doelstellingen van dit project zijn:

wetenschappelijke vraagstellingen tot in de achtertuin brengen,
katalysator voor interdisciplinair wetenschappelijk tuin-onderzoek
betrokkenheid en gedragsverandering bij tuineigenaars
De initiatiefnemers hopen dat dit op langere termijn kan leiden tot het verbeteren van de ecosysteemfuncties van het tuinenlandschap als geheel én tot een hogere waardering van tuinen als volwaardig onderdeel van de leefomgeving.

Het kenniscentrum tuin+ van de Erasmushogeschool is coördinator van ‘Mijn Tuinlab’.

Lees het interview met Paul Verschueren over dit project op de website van Scivil.

Meer informatie