Helft gemeenten niet pesticidenvrij

Sinds 1 januari 2015 moet het beheer van het openbaar domein in Vlaanderen pesticidenvrij gebeuren. Ongeveer de helft van de gemeenten voelt zich nog niet klaar om het grondgebied volledig pesticidenvrij te beheren. Voornamelijk voor onkruidbestrijding op hun grondgebied doen gemeenten een beroep op chemie. Door de uitzonderingen op het algemene verbod blijft een deel van de gemeenten verder herbiciden gebruiken. Vooral op begraafplaatsen en sportterreinen wordt pesticidenvrij beheer als moeilijk ervaren. Dat neemt niet weg dat er 133 gemeenten een nulgebruik rapporteerden, en nog eens een 30-tal gemeenten daartoe verplicht zijn omdat ze geen informatie meedeelden. De cijfers werden ter beschikking gesteld door Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege.

Sinds 1 januari zouden openbare diensten met branders, borstels en maaimachines het onkruid te lijf moeten gaan. Alleen in specifieke gevallen mogen ze nog chemische middelen gebruiken en daarvoor doorlopen ze een procedure. Ongeveer de helft van de gemeenten voelt zich nog niet klaar om het grondgebied volledig pesticidenvrij te beheren. In 86 gemeenten gebeurt de onkruidbestrijding op de begraafplaats nog chemisch, in afwachting van de heraanleg ervan die een pesticidenvrij beheer gemakkelijker moet maken.


Een ander ‘probleemterrein’ zijn sportvelden (en terreinen waar een éénmalige behandeling als noodzakelijk ervaren wordt), waarvoor 57 gemeentebesturen een afwijking kregen. Een sportveld pesticidenvrij beheren zonder in te boeten op de functionaliteit van het terrein kan een hoog prijskaartje hebben. Afwijkingen voor een probleemsoort worden zeer weinig aangevraagd. Tweemaal werd het goedgekeurd ter bestrijding van invasieve exoten.

Specifiek voor sportvelden is er een kader waaraan het gebruik van herbiciden moet worden afgetoetst. Dat toetsingskader wordt jaarlijks herzien op basis van bijkomende kennis. De ervaring die gemeenten opdoen met het pesticidenvrij beheer van sportvelden wordt zo veel mogelijk gedeeld. Voorlopers op vlak van pesticidenvrij onderhoud van sportterreinen zijn onder meer Eeklo, Sint-Niklaas, Grobbendonk, Oostende en Aalst. “De sector overtuigen dat het zonder kan, lijkt ons de grootste stap”, is te horen op het kabinet van minister van Omgeving Joke Schauvliege.

De online inventaris die sedert 2009 bijgehouden wordt, toont een gunstige evolutie van de gebruikte hoeveelheid werkzame stof. Vorig jaar rapporteerden slechts twee gemeenten dat ze meer dan 100 kilo pesticiden ingezet hebben terwijl er 37 gemeenten pesticidenvrij waren en in 110 andere gemeenten minder dan 10 kilo volstond.

Bron