Nieuw Acaciapark geeft zuurstof aan de Brugse Poort

Op de plaats waar vroeger twee cités en een complex met garageboxen stonden, ligt nu het Acaciapark, een buurtpark. In en rond het park bouwde een maatschappij voor sociale huisvesting 40 sociale huurappartementen.

In het kader van het masterplan ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ besliste de overheid in 2003 een aantal terreinen in de Gentse volkswijk de Brugse Poort te gaan herinrichten met het oog op het verbeteren van de woon- en levenskwaliteit van de wijkbewoners.


In en rond het park liet de maatschappij voor sociale huisvesting de Gentse Haard veertig sociale huurappartementen bouwen. Abscis Architecten opteerde daarbij voor een herkenbare toevoeging van aparte bouwvolumes en open ruimten. De verschillende woninggroepen vormen niettemin een geheel door de consequente architectuur en door het uniforme materiaalgebruik. De woningtypes zijn sterk verschillend van elkaar en erg gemixt. De beide koppen van het park fungeren als een soort ‘poortwachters’: ze markeren niet alleen de ingang van het park maar hebben ook een signaalfunctie voor de buurt en haar bewoners.

Het centrale binnengebied bestaat uit een grote, groene open ruimte die enkel langs de randen voorzien wordt van bomengroepen, opgekroonde Acacia’s, aangeplant in wildverband. Deze refereren naar de structuur van de toenmalige beluikjes op deze plek. De verharde ruimte wordt tot een minimum beperkt en is functioneel: twee kasseistroken worden in het park getrokken, refererend naar de beluikstraatjes en een functionele verbinding met de nieuwe woningen.

Het publiek domein is een gemeenschappelijke ruimte voor de buurtbewoners. Het park is langs verschillende zijden publiek toegankelijk. Het bouwblok wordt over de volledige breedte langs de Kastanjestraat visueel opengehouden, waardoor het groene karakter van het park tot in het straatbeeld binnendringt.

Bewoners van de aanpalende Hulstboomstraat en Acaciastraat kregen de kans om hun tuin uit te breiden tot aan het Acaciapark. Door vanuit de aanliggende tuinen erftoegangen naar het park aan te bieden ontstaat er interactie tussen het private en het publieke domein en wordt ook de betrokkenheid vanwege de omwonenden aangemoedigd.

Acaciaparkplan