Mechelen / Eerste deel Vestenpark opgeleverd

In Mechelen werd de herinrichting van de Hendrik Speecqvest opgeleverd. Dit vormt de eerste realisatie van het Vestenpark, dat in de toekomst een groot deel van de Mechelse binnenstad zal omringen. Deze groene ruimte herstelt niet alleen het evenwicht tussen circulatie en verblijven, maar zal ook het hitte-eilandeffect verkleinen en regenwater maximaal recupereren.

 


Na de realisatie van de ondergrondse parking Bruul, besliste het stadsbestuur om dit deel van de Vesten, namelijk de Hendrik Speecqvest – tussen de kruispunten Raghenoplein en Kardinaal Mercierplein – aan te leggen volgens het concept ‘Vestenpark’. Omgeving maakte het ontwerp, bureau D+A Consult zorgde voor de technische uitwerking en Houwelynckx Wegenbouw voerde de werken uit.

 

Geïnspireerd op vroeger stadsuitzicht

Het Vestenpark refereert aan het uitzicht dat Mechelen had aan het einde van de 19de eeuw, vlak na het dempen van de stadsgracht: een parkboulevard met slingerende langgerekte paden die zich tussen boomgroepen plooit. Door het park loopt een fietspad en er is een speeltuin en een trapveldje voorzien.

De borders bestaan uit een gemengd assortiment ‘vaste planten’ gecombineerd met een gemengd assortiment heesters in groepjes aangeplant. De borders zijn in het voorjaar verrijkt met verschillende soorten narcissen en sierui, in de gazons werd boerenkrokus geplant. De bomen, solitair aangeplant, zijn een mix van soorten en groottes. Er werden ook meerstammige bomengroepen aangeplant met onder meer magnolia’s en cornussen, die voor voorjaarsbloei zorgen.

Mogelijk dankzij Tangent

Eind volgend jaar moet de Mechelse Tangent openen, een bypass die de Mechelse binnenring zal ontlasten en de N15 een directe verbinding met de verkeerswisselaar Mechelen-Zuid op de E19 zal geven. Doordat de Tangent de Mechelse binnenring ontlast, zal niet alleen ruimte vrijkomen die kan ingezet worden voor openbaar vervoer, maar ook voor fietsmobiliteit en dus een aaneengesloten parkstructuur, het Vestenpark. Voor de opening van de Tangent blijft de autocapaciteit op de Hendrik Speecqvest op 2×2 rijstroken. Bij ingebruikname van de Tangent worden de rechtse rijstroken omgezet naar een busbaan en wordt de autocapaciteit verminderd tot 2×1.