Mechelen / Nieuwe Zandpoortvest officieel ingehuldigd

Op vrijdag 13 juli 2018 is het project Zandpoortvest te Mechelen ingehuldigd. Zandpoortvest is een van de projecten die De Vlaamse Waterweg nv en de Dijlestad op elkaar afstemmen om het water terug in de stad te brengen.

De herinrichting voor Zandpoortvest transformeert de bestaande parking in een aantrekkelijke verblijfsruimte met als speerpunt het openleggen van de Binnen-Dijle die onder de parking liep.


Aan de zuidelijke zijde van de opengelegde Dijle biedt de heraangelegde helling in granietstroken een prachtig zicht op een flauw, bloemenrijk talud. De doorgangsfunctie primeert langs deze zijde op de verblijfsfunctie. Een grote solitaire boom langs de vesten markeert het groen karakter van deze plek.

Aan de noordelijke zijde van de Dijle zijn op het nieuw entreeplein voor het hogeschoolgebouw informeel een aantal statige bomen ingeplant. Vanaf deze pleinruimte leiden natuurstenen traptreden naar een verdiept bordes. Dit lager gelegen plein is geflankeerd door zittreden die zich uitstrekken over de volledige lengte van de opengelegde waterloop. De treden bieden een aantrekkelijke zitgelegenheid langs het water en begrenzen het groen talud met aanliggende ecologische oeverzone.

De publieke ruimte is ontworpen door OMGEVING in samenwerking met SBE en ARA.