60 gemeenten kandidaat voor ‘bouwmeesterscan’

Zestig gemeenten hebben zich kandidaat gesteld om een ‘bouwmeesterscan’ te laten uitvoeren. Daarmee gaan ze na hoe duurzaam hun ruimtegebruik is en in welke mate ze voorbereid zijn op het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, of betonstop.

 


Dagelijks verdwijnt er in Vlaanderen zo’n 6 hectare aan open ruimte. Met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) wil de Vlaamse regering die inname vanaf 2025 beperken tot 3 hectare per dag en tegen 2040 tot 0 hectare. De bouwmeesterscan neemt onder de loep hoe de gemeenten op dit moment omgaan met hun open ruimte en formuleert voorstellen hoe ze er duurzamer mee kunnen omspringen. Zestig gemeenten gingen voorlopig al in op het aanbod.

Het gaat vooral om kleinere gemeenten, maar ook enkele steden, zoals Blankenberge, Halle en Ninove, nemen deel. Een stuurgroep moet nu beslissen welke dertig gemeenten dit jaar nog aan bod komen. “Deze 60 aanvragen bewijzen dat de bouwmeesterscan als geroepen komt om mee de omslag naar een duurzamer ruimtegebruik te maken”, vindt minister-president Bourgeois.

Uit een kostenbatenanalyse die minister Joke Schauvliege liet uitvoeren blijkt dat het goedkoopste scenario voor de betonstop het schrappen van de overbodige bouwgrond is. Helemaal niets doen kost dan weer het meest. Tussen de twee scenario’s gaapt een verschil van 18,5 miljard. In het eerste scenario verdwijnt er in totaal bijna 39.000 hectare bouwgrond, waarvoor de eigenaars vergoed worden. In het slechtste scenario lopen vooral de vervoer- en milieukosten stevig op.