Groene begraafplaats voor Itterbeek (Dilbeek)

Deze zomer werd de begraafplaats van Itterbeek ingegroend. Door de omschakeling van grindbegraafplaats naar een parkbegraafplaats is een volledig pesticidenvrij onderhoud mogelijk.

Tot op vandaag werden alle toegangswegen en paadjes op de begraafplaatsen aangelegd in kiezelsteen. Om ze onkruidvrij te houden werd vaak en veel pesticiden gebruikt. Het gebruik van pesticiden is vanaf januari 2015 verboden voor openbaar domein.  In het kader van Duurzaam Dilbeek werd daarom in de meerjarenplanning 2014-2019 jaarlijks een budget voorzien voor het ingroenen van de begraafplaatsen. Ingroening zorgt ervoor dat het onkruid geen kans krijgt door de open ruimtes zo veel mogelijk te voorzien van wintergroene hagen, beplantingen of gras. Om de stabiliteit van de ondergrond te bewaren (het begaanbaar houden van) werd geopteerd om de grasstroken aan te leggen in grindgazon.


 

Kerkhof wordt parkbegraafplaats

De bedoeling is te evolueren naar parkbegraafplaatsen. Dit zijn begraafplaatsen waar het rustig vertoeven is om te wandelen of om even rustig te zitten op een bankje. Begraafplaatsen worden zo nog meer openbaar domein waar de belevingswaarde verhoogd wordt. Er werd in Itterbeek geopteerd voor een sobere, eenvoudige en herkenbare (soortgelijke werkwijze als Sint-Gertrudis-Pede) ingroening met behoud van de bestaande strakke lijnen op de bestaande begraafplaats. Die werd zo ecologisch en natuurtechnisch mogelijk omgevormd. Dit met oog voor eenvoud voor het onderhoud nadien en duurzaamheid.

begraafplaats2

Stap voor stap

Vorig jaar werd het proefproject in Sint-Gertrudis-Pede afgewerkt. De eerste zichtbare resultaten waren meteen positief, waarna beslist werd ook een tweede begraafplaats (Itterbeek) aan te pakken.  In het voorjaar 2016 zal een volgend project opstarten.